Biblická velká potopa se skutečně stalaDva vědci z Kolumbijské univerzity vykopali vzrušující nové důkazy, že velká potopa popisovaná v bibli v knize Genesis se skutečně odehrála.


Mořský geolog dr. William B. Ryan a dr. Walter C. Pitman III. objevili důkazy o monstrózní povodni, k níž došlo před 7600 lety. Zničila ranou civilizaci doby kamenné - a podle všeho jde o potopu, kterou přežil pouze Noe a jeho rodina. Zda tajuplný geologický zlom, jenž zapříčinil povodeň, byl čistě přírodním jevem, nebo aktem Boží odplaty, zůstává neobjasněno.

"Nemáme žádný názor, co bylo příčinou změny," řekl v rozhovoru dr. Ryan, spoluau­tor nové knihy Noah's Flood: The New Scientific Discoveries about the Event that Changed the World. Po léta skeptičtí vědci, ateisté a historici zesměšňovali božský původ katastrofické záplavy v dávné minulosti lidstva. Nemohli však ignorovat do jejich teorií nezapadající fakt, že mýty o potopě lze najít všude po celém světě. Například v babylonském eposu o Gilgamešovi a příběhu o Noemovi je líčena podrobně a přesně tak jako v bibli, téměř doslova.

Výzkumníci z Kolumbijské univerzity tvrdí, že mají nové přesné vysvětlení biblické potopy, pro tehdejší civilizaci naprosto zničující, založené na ne­dávných geologických nálezech.

Vědci zjistili, že přibližně do roku 5600 př. n. 1. bylo Černé moře uzavřeným sladkovodním jezerem. Bohaté roviny obklopující tuto obrovskou masu vody byly podle všeho centrem civilizace doby kamenné, založené na zemědělství. Pak se z neznámých důvodů moře kolem tohoto světa začalo zvedat. V důsledku toho se slané vody Středozemního a Egejského moře přelily přes bariéru pevniny a vlily se do Černého moře. To se pak rapidně zvětšilo. Zátopy zalily více než 110 000 čtverečních kilometrů pobřežních rovin v katastrofě nepředstavitelných rozměrů, nepodobné ničemu, co lidstvo do té doby zažilo. Takový gigantický vpád vod musel zahubit každého v trase, kterou se valil, a vymazat všechny stopy po lidské civilizaci v této oblasti. Geologové věří, že hrstka lidí, která přežila, si to namířila do jiných zemí. Vzali si sebou své znalosti farmaření stejně jako příběh o velké potopě.

Oba geologové přišli se svou teorií před dvěma lety, ostatní vědci však o ní tehdy velmi silně pochybovali. Od té doby se ovšem vynořilo mnoho důkazů podporujících jejich verzi událostí.

Archeolog Pensylvánské univerzity dr. Frederik T. Herbert objevil v Černém moři ponořenou vesnici z doby kamenné, evidentně zalitou vodou při velké potopě.

Byl také objeven další důkaz, že krátce po rozlití Černého moře se začalo objevovat zemědělství v různých částech Evropy a Asie, což potvrzuje domněnku, že lidé, kteří přežili potopu, skutečně roznesli své znalosti do nových působišť, kde se znovu začala rozvíjet civilizace. Oceánograf dr. Robin Ballard, známý použitím přístrojů nejvyšší technické úrovně k průzkumu vraku Titaniku, oznámil svůj záměr začít ještě letos s průzkumem dna Černého moře v naději, že odhalí více archeologických sídlišť. Odborníci věří, že pokud bude mít úspěch, dozvíme se více o muži s původním jménem Noe.

nahoru