Dániken: bůh Starého zákona nemá minimální vlastnosti Boha

Rozhovor pro televizní pořad Dobrodruh poskytl Erich von Dániken
12.10.03

Pane Dánikene, co Vás nejvíce ovlivnilo?

Šest let jsem byl vychováván ve Švýcarsku v katolickém jezuitském internátu. A tam jsme museli překládat části Starého zákona - z latiny do řečtiny a z řečtiny do němčiny. Takže jsem jako mladý muž měl nádhernou představu o Bohu. Ale milý Bůh, na kterého jsem jako chlapec věřil, musel mít nějaké minimální vlastnosti. Například:
milý Bůh nedělá žádné chyby.
Milý Bůh je všude přítomný, nepotřebuje žádné vozidlo, aby se dostal z bodu A do bodu B.
Milý Bůh je samozřejmě nadčasový, stojí mimo čas. Nemusí dělat pokusy, čekat, jak pokus dopadne. On to ví už dopředu.
A toto jsou minimální vlastnosti, které by Bůh podle mých představ měl mít. U překladů Bible ve Starém zákoně jsem však potkal boha, který tyto minimální vlastnosti nemá. Bůh Starého zákona dělá chyby, rychle jezdí autem z místa A do místa B, není nadčasový, dělá pokusy... Takže jsem najednou měl pochybnosti o svém vlastním naučeném náboženství. A chtěl jsem vědět, jestli také ostatní národy ve starověku znali také takové zvláštní pověsti jako tito Izraelité. A tak jsem se velice brzy začal seznamovat s počátky různých náboženství a přitom jsem najednou narazil na náboženství mimozemské. Vůbec jsem ho nehledal. Hledal jsem pouze malý kousek pravdy.

Na jednoduché otázky nacházíte složité odpovědi. Která je vaše nejoblíbenější záhada?

Není to jen tak, že na jednoduché otázky nalézám složité odpovědi. Jsou také často na jednoduché otázky jednoduché odpovědi. Ale někdy také ta druhá strana to příliš zjednodušuje. Například v archeologii. Často se třeba používá slovo bohové. Ve starověku se stále vyskytuje slovo bohové. Stále se říká: to byli bohové přírody. Bůh slunce, měsíce, hvězd a tak dále. Ale zde je odpověď složitější. Samozřejmě lidé před mnoha tisíciletími viděli v přírodních úkazech, například v zemětřesení, ve vulkanických aktivitách, ve východu a západu slunce všude bohy. Ale to nestačí. Jednoduchá odpověď nestačí. Protože často tito bohové mluvili. Informace tekly zeshora dolů. Člověk se učil něco, co z tehdejšího pohledu vůbec nemohl znát. Takže tady jednoduchá odpověď není to nejlepší řešení. Je třeba trochu více přemýšlet.

Ptáte se mě, jaké tajemství mě fascinuje nejvíc. Jsou to dvě věci: stále ještě pouštní plocha Nazca v Peru. Je to plocha pouště, osmdesát kilometrů dlouhá, a ze vzduchu jsou v této ploše vidět různé čáry a také figury. Tyto čáry vypadají jako staré přistávací dráhy. Ostatně, nikdy jsem nenapsal, že je to přistávací dráha pro bohy. Ačkoliv mě žurnalisté již takto citovali. Pouze jsem napsal, že to vypadá jako stará letištní dráha. Zde archeologie zatím přinesla pouze jednoduché odpovědi, a ty nestačí. Tento příběh je prostě složitější. A to druhé tajemství je stále Velká pyramida v Egyptě, Cheopsova pyramida. Zde egyptologie míní, že uvnitř jsou pouze dva prostory - sál krále a sál královen. Ale já vím s absolutní jistotou, že to není pravda. V Cheopsově pyramidě je více místností. To jsou objevy, které nás teprve čekají. Jsem velice napjatý, abych se dozvěděl, co se v těchto prostorech nachází. Ale vím s jistotou - protože jsme provedli měření - že v této Velké pyramidě musí být více prostorů.

Dobrý večer, zdravím speciálně všechny české přátele, kteří milují dobrodružství. Svět je plný záhad a plný tajemství. Hledejte dobrodružství, přinášejte nové odpovědi tam, kde už staré odpovědi nestačí.

Články na podobné téma:
Je uctívaný Vládce ve všech pasážích Starého zákona Nejvyšším Bohem?
Noemova archa a Gilgamešův návrat
Gilgameš, sumerské příběhy a jejich vliv na Starý zákon
Původ egyptské civilizace, otázky a možné vaišnavské odpovědi
Machu Picchu
Čínské pyramidy a objev města Inků
Jaromír Jágr o duchovnu
Rozhovor se Zachariou Sitchinem

nahoru