Elektrárna ve sklepě?


Z www.spirala.cz

Lze skladovat sluneční energii? Nový objev českých vědců dokazuje, že ano. Stačí k tomu pouhý písek. V době, kdy budou vyčerpány neobnovitelné zdroje energie, bude nutné ve větší míře využívat slunečního záření. Jeden ze způsobů jeho využití navrhl autorský kolektiv pana Šmída z BIC - ČVUT v Praze. Zařízení, které sestrojili, dostalo název "kogenerační solární systém". Pracuje se sypkým pískem, který proudí samospádem stejně jako voda. Sbírá, přenáší a uskladňuje tepelnou energii při podstatně vyšších teplotách (až 400 °C). Jednou z největších předností tohoto zařízení je snadné uložení tepelné energie a její využití teprve tehdy, kdy je to potřeba.

UKLÁDÁNÍ ENERGIE

Slunce nedodává energii pravidelně, a proto je nutné ji efektivně ukládat. Vyrábíme-li energii přímo, za pomoci fotovoltaiky (známé tmavé panely na střechách domů), skladování nepřichází v úvahu. Pokud však sluneční energie dopadá nejen na kolektory, ale slouží i k ohřevu písku, můžeme ji využít i mnohem později. Jak celý systém funguje? Jemně prosátý písek se nejprve ohřívá a poté je potrubím přesypán do tepelně izolovaného zásobníku, který je obehnán pláštěm s teplou vodou. Zde končí případné uniklé teplo a ohřívá se teplá užitková voda. Horký písek dále proudí do speciálního tepelného výměníku. V něm se tepelná energie předá vodě, která výměník obtéká. Vzniká vysokotlaká pára. Ta s pomocí turbíny vyrábí elektrickou energii. Při kondenzaci páry se rovněž ohřívá užitková teplá voda. Jeden systém tak pracuje za dva.

POUŠTNÍ ZÁSOBÁRNA

Je-li sluneční energie nedostatek, zastaví řídicí počítač pohyb písku z kolektorů a přepne na odběr horkého písku ze zásobníku, kam je průběžně ukládán. Elektrická energie se může vyrábět dál, i když slunce právě nesvítí. Systém tak dokáže reagovat i na energetické špičky, dokud se nevyčerpá teplo uložené v zásobníku. Celé zařízení je úsporné a prostorově nenáročné. Vejde se do sklepa většího obytného domu nebo malého průmyslového podniku. Jeho účinnost by měla převýšit 35 procent energie dopadající na kolektory. Pokud by však takové elektrárny stály například na Sahaře, kde je slunce i písku dost, území o velikosti jedné čtvrtiny Francie by stačilo zásobovat energií ze slunce celou zeměkouli. A to rozhodně stojí za úvahu.

ANTONÍN ŠMÍD BIC ČVUT
Zdroj: 100+1
15.10.2001

nahoru