Energetické dráhy Země

Luděk Zeller
Převzato z www.spirala.cz

Tak jako člověk má meridiány, má i Země energetické dráhy. Tak jako člověk má na meridiánech akupunkturní body, tak má i země na svých drahách takové body. Dříve tyto body lidé označovali menhiry nebo na nich stavěli chrámy, katedrály a jiné významné stavby.

Tyto dráhy se dělí podle působení na dráhy vody, vzduchu, biosféry a zemské kůry (půdy) a dále podle významu se dělí na regionální a celoplanetární (celozemské). Jednotlivé dráhy mají své počáteční body, ty jsou na dotykových bodech Země a vestavěné krychle. Takže severní a jižní polokoule mají svoje počáteční body a jednotlivé dráhy jsou propojeny hranou krychle. Jedním z takových počátečních bodů je např. sfinga v Egyptě. V ČR je 12 bodů hlavních a 162 regionálních. Podrobněji se zmíním je o těch hlavních:

Dráha biosféry: (Ježíš – Slunce, jaro) rotunda na Vyšehradě, Karlova Studánka a Horšovský Týn.
Dráha vody: (Panna Marie –Sírius, léto) Svatá Hora u Příbrami, menhir Kamenný pastýř u Klobuk, vrch Kopřivník v Krkonoších.
Dráha vzduchu: (Duch Svatý - Kentaur, podzim) hora Kotel v Krkonoších, Stará Boleslav (severně od města) a Ostrý vrch (východně od Boskovic u obce Žďárná).
Dráha zemské kůry: (Zoroaster – Orion, zima) Svatý Kopeček u Olomouce, Blaník, Hrady u Rokycan.

Poznámka: Místa psaná kurzivou nejsou přesně lokalizována, jde jen o názvy obcí, kde se přibližně místa nacházejí. Na každé dráze je jeden hlavní bod v ČR, tyto hlavní body jsou psány tučně. Každá dráha má svého duchovního patrona, planetu (souhvězdí) a roční období, kdy je její působnost nejsilnější.. Dříve, když lidé chtěli ovlivňovat kvalitu některého druhu působení, museli se sejít u menhiru a tam působit na kvalitativní změny vybraného druhu ve vybraném regionu, ale působí to samozřejmě i obráceně, že vyzařováním těchto bodů můžeme využít k léčení lidí. Dnes můžeme pomocí hologramů jednotlivých bodů působit z domova na kteroukoliv část naší planety. Místo určení působení se zadává při tvorbě pozitivního programu. Jak naši předkové mohli využít tyto body k léčení, ukazuje spojitost mezi fyzickým tělem člověka a Zemí. Hologram páteře vychází z hologramu biosféry, srdce z vody, plíce ze vzduchu a žaludek z bodu zemské kůry. Je snad samozřejmé, že nejen orgány, ale celé systémy, jako je pohybový, oběhový, dýchací a trávící navazují na tyto dráhy. Dokazuje to, že naše hmotné tělo je „dítětem“ planety Země. Není snad potřeba zdůrazňovat, že na kvalitě těchto drah je závislé, do jisté míry, naše fyzické zdraví. Samozřejmě úspěch působení je přímo úměrný na počtu působících a jejich kvalitě.
Pomocí hologramů můžeme naší Matce Zemi pomoci. Prosím, všechny lidi dobré vůle, aby tuto metodu používali. Tato metoda nenahrazuje egregory, protože ty působí preventivně, pozitivní programy vložené do energetických drah působí (léčí) Zemi ihned. Čím více budete dávat, tím více dostanete.

biosféra - 031 páteř - 1 voda - 033 srdce - 487

vzduch - 032
plíce - 45
zemská kůra - 030
žaludek - 234


Luděk Zeller a kolektiv,
21.1. 04

nahoru


Zpátky na Novinky