Haushoffer, jasnovidectví a Vril

 

Aleš Česal

 

Karl Haushoffer se narodil roku 1869. Pobýval často v Indii a na dálném východě. Byl vyslancem v Japonsku a naučil se japonsky. Podle něho pochází německý národ ze Střední Asie a trvalost i ušlechtilost světa jsou zajišťovány indogermánskou rasou. V Japonsku byl Haushoffer zasvěcencem jedné z nejdůležitějších tajných budhistických společností a zavázal se pro případ, že by selhal ve svém poslání, že spáchá rituální sebevraždu.

 

V roce 1914 na sebe Haushoffer jako mladý generál upozornil kromobyčejnou schopností předvídat události: hodinu nepřátelského útoku, místa dopadu dělových střel, bouře, politické změny v zemích, o nichž nic nevěděl.

 

Po první světové válce se Haushoffer pustil znovu do studií, zaměřuje se výlučně na politický zeměpis. Zakládá revui Geopolitik a publikuje četná díla na základě ryze politického materialismu.

 

Byl budhistou, obdivovatelem Schopenhauerovým i Ignáce z Loyoly. Zřejmě on navrhl jako symbol nacistického hnutí svastiku. Na základě výsledků pátrání po symbolice hákového kříže se Haushoffer domníval, že pravlast Germánů se kdysi rozprostírala v dnešní poušti Gobi, kdysi kvetoucí oblastí zničené katastrofou.

 

Haushoffer tvrdil, že po katastrofě, která postihla oblast dnešní pouště Gobi a téměř vyhubila tamní rod nadlidí, polobohů, stáhly se zbytky těchto potomků dávných obrů do prostorů pod Tibetem, kde se podle temperamentu a vloh rozdělili do dvou táborů. První se dal cestou pravé ruky a založil říši Agartu, domov soustředění, duchovní dokonalosti, a neúčastní se na dění světa. Druhý na cestě levé ruky získal v říši Shampullah všechny prostředky k absolutnímu ovládnutí lidstva a světa.

 

Haushoffer byl duší společnosti Thule a shromažd'ovala se kolem něj elita budoucí nacistické strany.
14. března 1945 zabil Karl Haushoffer svou choť Martu a sám spáchal sebevraždu podle japonské tradice. V kabátě Haushofferova syna Albrechta, který byl popraven po nezdařeném atentátu na Hitlera v červenci 1944, byl nalezen rukopis této basně:

 

K mému otci promluvil osud, jen na něm bylo, aby vrhl zpět démona zla do jeho vězení. Necítil výdech zla, pustil démona do světa...

 

Onou světelnou lóží je myšlena berlínská tajná Lóže bratrů světla, nazývaná též společnost Vril, Haushoffer byl jedním z jejích hlavních představitelů. Vril představuje nesmírnou sílu, z níž využíváme pouze zlomek, ačkoli bychom se mohli stát takřka rovni bohům, kdybychom ji využili všechnu. Je nutné se o to alespoň pokusit a transmutovat člověka v nadčlověka. Je to nutné především proto, že v jeskyních pod Himalájemi i jinde žijí potomci dávných obrů. Ti dříve či později vystoupí na povrch Země a ovládnou ji. Jen ti, kteří se naučí ovládat svůj vril, jim budou podobní a budou se s nimi podílet na vládě. Ostatní zahynou nebo se stanou otroky. Tolik ideologie Lóže bratří světla. Obdobnou společností byl v Anglii i Golden Dawn (Zlatý úsvit nebo Jitřenka).

 

Z velmi skromné literatury bych k tomuto tématu poukázal na Bergierovo a Pauwelsovo Jitro kouzelníků, Součkovy Nebeské detektivky, senzace a záhady, Vurmovy Tajné dějiny Evropy I. a II., či zatím nejnovější titul dr. Jesenského Hitler, démon z jiného světa.

 

nahoru