Lidé jako pokusní králíci


ukázky, 11.01.2002
převzato z www.osud.cz

Ukázka z knihy Reinharda Habecka 10.000 let UFO, kterou lze objednat v e-knihkupectví na: www.osud.cz

O´Leary: "Ministerstvo sedí na hoře hanebných tajností..."
V listopadu 1994 bylo oficiálně odhaleno, že američtí lékaři od konce války až do nejnovější doby prováděli radioaktivní testy na lidech, aniž by o tom postižení věděli. Co se nedávno dostalo v USA na veřejnost, silně připomíná hrůzné pokusy na lidech z temné éry nacismu:
* Těžce nemocným pacientům bylo bez jejich vědomí vstřikováno plutonium, aby se zjistilo, jak rychle je organismus schopen tento vysoce nebezpečný prvek znovu vyloučit.
* Osmi stovkám těhotných žen byla podávána radioaktivně obohacená strava a zkoumalo se, jak ji jejich těla absorbují. Následná studie prokázala, že děti těchto žen měly podstatně výraznější sklony k onemocnění rakovinou.
* Vybraní členové Harvardské univerzity podávali dětem po měsíce radioaktivně kontaminovanou ovesnou kaši kvůli výzkumu látkové výměny.
* Mimořádně vysoký počet radioaktivitou poškozených lidí byl zaznamenán ve státech Nevada, Utah a Arizona, kde US-Army po desetiletí prováděla jaderné zkoušky.
* Nejméně ve dvou věznicích byla vězňům ozařována varlata. Po skončení pokusů byli postižení sterilizováni, aby se předešlo vzniku "atomových mutantů".
* Prokazatelně existovaly experimenty s radioaktivními mraky, aniž by o tom obyvatelé dotyčných oblastí byli informováni nebo před nimi chráněni.

Ministryně energetiky v Clintonově vládě Hazel O´Learyová nařídila další zkoumání takovových případů a mluvila o "32 miliónech spisů, označených za ´tajné´", které souvisejí s pokusy na lidech. "S úžasem a později úděsem jsem zjistila, že ministerstvo sedí na hoře hanebných tajemství." Objednavatelem pokusů byly nejrůznější organizace, tajné služby, Pentagon i CIA.

S testy na lidech nedělali ani Rusové nějaké zvláštní okolky a výzkumným účelům se museli podrobit nespočetní lidé. Tak např. když sovětská armáda odpálila r. 1954 mezi Samarou a Orenburgem v blízkosti 45 000 vojáků jadernou bombu, aby se zjistilo, zda v radioaktivitou ozářené oblasti lze bezprostředně po explozi nadále vykonávat bojové operace.

Experimenty s lidmi se ovšem neomezují jen na radioaktivní pokusy. Nové dokumenty dokazují, že armáda je zapletena i do oblasti únosů UFO. Krátce po zveřejnění případu únosu lidí ufonauty zavlekly zvláštní jednotky tyto nic netušící osoby do podzemní vojenské základny, kde pak byly podrobeny vyšetření a implantovali jim tajně vyvinuté biočipy, které sloužily k experimentům s kontrolováním chování.

Na stopě takových machinací tajných služeb nejsou jen autoři sci-fi, pověstní bujnou fantazií, nýbrž i svědomití vědci. Jedním z nich je rakouský astronom dr. Helmut Lammer. Tento známý expert na UFO a spisovatel pracuje jako geofyzik v oblasti planetárních atmosfér na Institutu pro kosmická bádání v Štýrském Hradci a publikuje aktuální studie v renomovaných mezinárodních odborných časopisech. V poslední době se podílel na vyhodnocování záznamů magnetického pole, které získala sonda mars Global Surveyor Mission americké kosmické agentury NASA. Po mnoho let se zabývá fenoménem UFO a podobnými tématy z periférie oficiální vědy. Předmětem jeho zvláštního zájmu jsou budoucí vojenské studie a technologie včetně případů utajování vojenských záležitostí po skončení studené války. Jeho knihy "Zatajování UFO" a "Blízká setkání s UFO" (spolu s inženýrem Oliverem Sidlou) patří k základním dílům literatury o UFO. Roku 1997 překvapil veřejnost novou knihou o tajných službách, operujících z pozadí. Dílo nese název "Skryté operace" a Lammer v něm spolu s manželkou Marion objasňuje propojení armády s fenoménem únosů lidí ufonauty.

Podle Lammerových studií se poznatky vědeckého bádání UFO v současnosti omezují na tři následující těžiště:
Za prvé: existuje reálné fyzické jádro fenoménu UFO.
Za druhé: Fenomény UFO zanechávají fyzikálně měřitelné stopy jako jsou změny magnetického pole, škody z ozáření, radarové detekce a předávání tepla.
Za třetí: mnohé z těchto měřitelných případů jsou naplněny silnými psychologickými komponenty, které často ústí do zatím nejasných zážitků s únosy ze strany UFO.

"Při takovém zážitku," objasňuje Lammer, "si ten nebo onen postižený většinou vzpomíná pouze na chybějící časový úsek, který je v souvislosti s jakýmsi jasným světlem. Během psychiatrického vyšetření pak vycházejí najevo obecně známé příběhy experimentů v malé okrouhlé místnosti, které provádějí cizí malé a šedivě zbarvené bytosti. Jestliže postižená osoba vykazuje tzv. posttraumatické stresové poruchy, měl by se její údajný kontakt s neznámými bytostmi brát vážně."

"Záhadný obsah takových celosvětově se vyskytujících případů," řekl mi Lammer dále, "je v současné době zkoumán jako celek a stasticky ověřován v MUFON-Abduction-Transcription-Projekt."


nahoru