POTVRZENO: TV NOVA vysílá podprahové signály!


Jitka Lenková, 09.12. 2001
převzato z www.osud.cz

Když se mi před časem donesly zprávy o tom, že TV NOVA, jedna z nejúspěšnějších komerčních televizí na světě, vysílá podprahové signály, zdráhal jsem se tomu věřit, šel jsem po těch informacích, ovšem nikdo to nechtěl veřejně dosvědčit. Až jsem na upozornění několika čtenářů zalistoval 29. číslem časopisu Skryté skutečnosti... a je to tu! Tuto sobotu jsem tedy i já sedl s videem k Peříčku a černé na bílém jsem si na vlastní oči prohlédl, jak vypadá taková vědomá-nevědomá mozková masáž. V pořadu Peříčko tvoří subliminály také spíše takové předěly (např. mezi studiem a reportáží), takže se v pořadu objeví několikrát. Je zvláštní, že se jedná o anglické výrazy a je otázkou, zda jsou tedy určeny pro český trh a proč a s jakým cílem vůbec televize NOVA právě tyto subliminály zařazuje. Z toho, že kromě reklam, které se vám dostávají do vašeho vědomí, se vám může plnit i nevědomí, mrazí. Jaké prostředky to používá Vladimír Železný k budování svých obchodních televizních impérií?
  Obávám se, že máme co dělat s největším mediálním skandálem posttotalitní ČR.
(jm)

Sledovanost 1.1. 2001 - 19:30
TV NOVA (89,8 %)
ČT 1 (3,0 %)
TV PRIMA (5,0 %)
ostatní TV (1,2 %)

Jsou subliminály základním předpokladem úspěchu Železného televizních stanic?

  Žijeme v lehce paranoidním světě. Prezident USA varuje, aby televize dále nešířily projevy a poselství od afghánských teroristů, protože mohou obsahovat nějaké tajné informace či signály určené jejich přívržencům. A v této vypjaté době, sotva pár dní po teroristickém útoku na New York, dostanu od známých e-mail obsahující velmi podivné obrázky.
Doprovodná informace je doslova šokující: Jde o sérii obrázků, které se prý podle www.underground.cz objevily v sobotu 22. 9. 2001 ve vysílání TV Nova, konkrétně v Peříčku. Jsou to tzv. subliminály, tedy obrázky, které proběhnou na obrazovce rychleji, než si jich stačíte vědomě všimnout. Oko je však přesto vnímá a předá mozku a ten je uloží rovnou do podvědomí - aniž o tom víte. A tím se vlastně naprogramujete určeným směrem. Aniž o tom víte. Je třeba podotknout, že to je technika známá již řadu let a že veřejnost o její skutečné účinnosti asi jen těžko dostane přesné informace.

V první chvíli tedy něco takového považuji za naprosto neuvěřitelnou věc. Jenže ono tomu tak skutečně je.
Při nejbližší příležitosti (27.10.) jsem si počíhala na Peříčko a nahrála si pořad na video. Už při samotném vysílání je zjevné, že mezi vlastním pořadem a znělkou reklamy se najednou zamíhá cosi černobílého, co není možné vůbec rozeznat. Při zpomaleném přehrávání se jasně objeví sled obrázků s hesly. Je také zřetelně vidět, že první obrázek tohoto sledu se prolíná s posledním záběrem pořadu (kamera najíždí do rozsvíceného světla) a poslední obrázek celého sledu s prvním následujícím záběrem reklamní znělky (moderátorka Peříčka S. Polonyiová v kostýmu učitelky a s ukazovátkem v ruce prochází uličkou mezi řadou lavic). Takže je to pravda.

            Co však s tím udělat dál? To je otázka hodná hlubšího zamyšlení. Podle autora onoho mailu s „podivnými obrázky“ se o této věci již dávno ví, rovněž www.underground.cz jsou zcela volně přístupné. Subliminály na Nově se přinejmenším v jednom případě objevily v takovém množství za sebou, že je možné si jich všimnout i prostým okem a přečíst si je za pomoci toho nejprimitivnějšího videa. Jsou to tedy ještě vůbec subliminály? Podle svědectví mých známých se tato série „obrázků“ objevila již v několika Peříčkách. Možná se tam objevuje dosud. Možná ji tam uvidíte i vy. I když se vám to možná zdá v této chvíli neuvěřitelné…

  Sled hesel ve vysílání 22.9. 2001

taste is the enemy of art — vkus je nepřítel umění
minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí
believe what are you told — věř tomu, co ti říkají (ale protože zvýrazněné slovo — lie ­ znamená také lež, lze to též přeložit jako: lež (to) je to, co ti říkají)
you want truth but you need lies — chceš pravdu, ale potřebuješ lži
money is the root of all — peníze jsou kořenem všeho
freedom is a myth — svoboda je mýtus
Elvis is alive, we are dead — Elvis žije, my jsme mrtví
information Is power — informace jsou síla (moc)
suspicion breeds confidence — podezření rodí utajení (důvěrnost, skrytost)
a still tongue makes a happy Iife — němý (tichý, mlčící) jazyk činí život šťastným
watch more TV — dívej se víc na televizi
bomba keep us free— bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)
know future — poznej budoucnost
everythíng answer aut ho rity — vše odpovídá autoritě (úřadům)
you know order chaos — znáš pořádek chaos

  Sled hesel v záznamu z 27.10. 2001

love is hate — láska je nenávist
bomba keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)
taste Is the enemy of art — vkus je nepřítel umění
minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí
believe what are you told — věř tomu, co ti říkají, (ale protože zvýrazněné slovo - lie ­ znamená také lež, lze to též přeložit jako: lež (to) je to, co ti říkají)
you want truth but you need lies — chceš pravdu, ale potřebuješ lži
money Is the root of all — freedom — is a myth — peníze jsou kořenem všeho, svoboda je mýtus (ale také je možné: (to,) že peníze jsou kořenem vší svobody, je mýtus)
Elvis is alive, we are dead — Elvis žije, my jsme mrtví
information is power — informace jsou síla (moc)
suspicíon breeds confidence — podezření rodí utajení (důvěrnost, skrytost)
a still tongue makes a happy life — němý (tichý, mlčící) jazyk činí život šťastným
watch more TV — dívej se víc na televizi
love is hate — láska je nenávist
bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)
know future — poznej budoucnost
everything answer authority — vše odpovídá autoritě (úřadům)
you know order, chaos is wrong — víš, co je pořádek, chaos je špatný
the world is control japan — svět řídí Japonci (?)
vote — vol, hlasuj (choď k volbám?)
freedom is a myth — svoboda je mýtus
baby grab what you can — dítě, shrábni, co můžeš
do know it — věz o tom
now Is time weak — (že) nyní je doba slabá
strenght means — síla znamená (že)
bombs keep us free — bomby nás drží na svobodě (díky bombám jsme volní)
taste is the enemy of art — vkus je nepřítel umění
minds are for people who think — mysli jsou pro lidi, kteří myslí
believe — věř (lži)

  Děkujeme časopisu Skryté skutečnosti za svolení s publikací článků
Autor: {Jitka Lenková}


nahoru