Praha? Pragaja kupců prajágských

Z knihy Mystéria země české
Díl první: Tajemství Vršovců

Emilie Bednářová

Nyní je načase připomenout prastaré védské rčení. "Pragsidaja" je "na prahu sedící" a znamenalo to "v čas soudu na nález čekající". A ještě védské přísloví: "Jata radžia, tata pragsidaja", tj. "jaký soudce (vládce), takový souzený (poddaný)". PRAHU - pojmu práh - byl vždy přičítán hluboký symbolismus. A což dobrý duch hospodář, domovníček, nebydlil nejraději pod prahem? Proto není radno opouštět zcela "práh". Ale je tu rozhodně tedy i vztah k ohni. Libuše nejspíš vzkřísila k novému rozkvětu už tehdy prastarý název buďto, že ještě nějak přežíval, nebo byl ve starých zápisech či o něm věděli z podání učení žreci starousedlých kmenů. Název existoval dávno před Casurkou.

Před druidy měli Galové na kontinentě gutuatry, kněze chrámů a posvátných hájů, jejichž jméno se udrželo ještě v době římské na nápisech. Je to jméno velmi starodávné; tkví přímo v sanskrtu. Hu-diis oferre, sacrificare, huta guod sacrificatur, is cui sacrificatur, hutaga, hutagena-sacrificium edens; hatra quod sacrificatur praesertim in compositus Agnihatra atd.

Je prý starodávná pověst o založení Prahy ještě před Libuší. A sice: Prahu založili allahabadští (prajágští) kupci, kteří se vydali k západu a došli do země Bohma. Setkavše se zde se svými starými soukmenovci, založili na stoku Vltavy a Labe a potom o něco jižněji opevněný tábor, jemuž dali jméno Paragaja či Pragaja v upomínku na "Dion Peregajur", tj. setkání bohů na místě založeném Rámou při stoku dvou řek. Originál legendy je prý v archivu indické společnosti Sad Bajů v Edinburghu.

Tato zvláštní legenda, rozhodně záhadná, může mít v určitém smyslu něco společného s oněmi starodávnými gutuatry. K tomu bych ještě přidala poznámku, že se ve védách vyskytuje jméno Pragavádí (Hořislava), obětnice, bohyně obětního ohně. Je to tak: vždyť opravdu dohromady nic nevíme o nejstarší evropské historii. Ale faktem je, že "Svatý synek" na Fidlovačce zařazoval do svých již zcela zprofanovaných proslovů i Rámu. A zvolání Ráme, Ráme, Ráme bývalo závěrečné zvolání při tříkrálové koledě na mnoha místech u nás.
8.9.2003

Články na podobné téma:
Příběh praotce Čecha
Duchovní kultura Slovanů
Ve jmému kříže - pokřesťanštění Čech, nebo...?
Tajemná místa ČR - Tajemství posvátných hor
Svantovít a svatý Vít v Jemnici
Blaník a Aes Sidhe

nahoru