Původ egyptské civilizace, otázky a možné vaišnavské odpovědi


Následují dva články o Egyptu, jeden s mnoha otázkami, druhý s možnými odpověďmi.


Podivné počátky starého Egypta


ZDROJ: Tiscali - Pavel Houser - 28. 6. 2002

Zrození civilizace ve starověkém Egyptě je čímsi zvláštní. Cílem tohoto článku není vytvářet spekulace o mimozemšťanech či Atlantidě - to však na druhou stranu neznamená, že se v dějinách neskrývá řada podivných nejasností.

Starověký Egypt se na dějinné scéně objevil kolem roku 3100 před Kristem jako právě sjednocená říše. Stalo se tak v době, kdy Mezopotámie naopak vstupovala do éry městských států. Sjednocená říše by mohla být chápána jako známka pokroku, jinak ale egyptská civilizace za tou mezopotámskou spíše zaostávala a před prvními faraóny zde byly zaznamenány pouze jednoduché vesnice pravěkých zemědělců.

Logicky se tedy objevily úvahy, že egyptský stát, zrozený z ničeho nic, byl spíše dílem vnější elity, jaksi "naroubován" na jinak primitivnější společnost. A odkud že ta elita přišla? Pokud pomineme atlantoidní spekulace, pak nejpravděpodobnějším zdrojem egyptské civilizace je právě Mezopotámie (viz např.: Brentjes, Burchard: Zlatý věk lidstva, Orbis, Praha 1973). Mimochodem - mezopotámského původu může být nakonec i staroegyptská výroba piva.
Totéž se pak týká egyptského písma. Hieroglyfy se objevily prakticky najednou, jako věc už hotová. Neznáme žádné předcházející piktogramy, na místě je proto úvaha, že i v tomto případě byla zdrojem inspirace Mezopotámie. Mezi hieroglyfy a klínopisem není ovšem žádná přímá příbuznost, převzata měla být tedy spíše "logika", "idea" písma jako takového.

Dlouho se bralo jako fakt, že první písemné záznamy skutečně pocházejí z Mezopotámie z doby kolem roku 3300 před Kristem a jsou tedy starší než egyptské. V Sumeru se navíc jednalo o klasické "obrázky". Vývoj písma v Mezopotámii se tedy zdál být bezproblémový a egyptské hieroglyfy prostě tak či onak odvozené.

Jenže pak přišel objev hroby krále Štíra ve staroegyptském Abydu, kterýžto nález je datován do doby kolem roku 3300 před Kristem. Nejzajímavější přitom je, že v hrobce byly nalezeny i hieroglyfické nápisy. Pravda, poněkud připomínají obrázky, přesto je však evidentní, že jde o písmo v poměrně pokročilém stadiu vývoje. Kde se v Egyptě tehdy vzalo? Vzhledem k tomu, že vývoj písma v Mezopotámii v té době právě začínal, je hypotéza o převzetí ideje písma z Mezopotámie náhle dosti nepravděpodobná (další podrobnosti v článku Zamotané počátky hieroglyfů - a v březnovém vydání časopisu Vesmír).

A stejné otazníky se pak objevují i u egyptské civilizace jako takové. Řekněme, že byla skutečně zvenku naroubována na místní poměrně primitivní kulturu zemědělských vesnic. Otázkou však zůstává, odkud se vlastně vzala. Role Mezopotámie jako prvotního civilizačního ohniska je v tuto chvíli poněkud nejistá.

Na závěr by se ale snad slušelo dodat, že i v archeologii bychom mohli přijmout jeden argument, který se objevuje v evoluční biologii. Když je řeč o tom, že v mnoha vývojových liniích chybějí spojovací články, je možné takovou logiku otočit: Pokud by se všechny spojovací články podařilo zdokumentovat nálezy, bylo by to vzhledem k pravděpodobnosti, s níž věci podléhají zkáze, spíše podezřelé (a zavánělo by to čímsi na způsob božského záměru). Tudíž i v archeologii je možné vzít v potaz názor, že především v těch nejstarších dějinách máme k dispozici pouze malé střípky. Divná by byla naopak přílišná dokonalost a stav, kdy by všechno do sebe skvěle zapadalo.

Nakonec tedy samotná představa, že egyptská civilizace není tak docela důsledkem vývoje v této zemi, může být mylná. Z předdynastické doby známe nálezy zemědělských vesnic. Může to být náhoda a třeba již v té době existovala i centra městského typu.

V této souvislosti je zajímavé "prázdné období" (tj. bez archeologických nálezů), které v Mezopotámii trvalo asi mezi lety 4300-3500 před Kristem. Lze spekulovat, že by zde byly nalezeny mnohé odpovědi i na záhady spojené se starověkým Egyptem.

A jen úplně na okraj bych v této souvislosti zmínil další z oblíbených klišé, že totiž vznik civilizace a státních útvarů v náplavových říčních údolích souvisel s nutností budovat rozsáhlá zavlažovací zařízení. Určitá vazba zde asi existuje, nicméně právě doklady z Egypta ukazují, že tyto technologie se začaly ve větším měřítku používat až po vzniku států. Tedy těžko říct, kde byla příčina a kde následek...Ancient Egypt's Vaishnava Culture


BY VRINDAVAN DAS
EDITORIAL, 00/8/10 (VNN) — Los Angeles, CA

Recently, the Los Angeles County Museum of Art held an exhibit called "Pharaohs of the Sun". It turned out to be the most popular exhibit ever. The exhibit featured artifacts from the reigns of Akhenaton, Nefertiti, and the famous King Tut.

Modern scholars claim that Akhenaton was the worlds first known monotheist. However, the fact is, he was actually reviving an ancient monotheistic religious tradition. Unknown to most is the true nature of this religion. This religion was not only vedic, but was actually an indiginous Egyptian form of Vaisnavaism (worship of one Supreme God, called Vishnu or Krishna).

Research has proven Akhenaton's vedic roots through his familial connections to the Hurrian/Mitanni peoples. Everyone agrees that the Mitanni were a Sanskrit speaking and writing people and they worshipped the vedic gods. What is forgotten is the fact that Akhenaton's father, his mother, and wife were all related to the vedic Mitanni. Thus, it is no surprise that Akhenaton's religion has so many vedic similarities. The research of Bhakti Ananda Goswami has proven the Vaishnava nature of his religion.

On April 10, 2000, Bhakti Ananda Goswami of E.O.H.N. (Ecumenical Order of the Holy Name), and Vedic Empire Productions put together a tour and presentation on Akhenaton's vedic/vaishnava past. During the two hours of the tour Bhakti Ananda Goswami enthusiastically pointed out the various vaishnava connections. Again and again he amazed and enlightened the tour participants. It is truly amazing how many ancient artifacts are related to the worship of Hari (another name of Krishna). Using the torchlight of knowledge, Bhakti Ananda Goswami clearly revealed the Vaishnava nature of Akhenaton's religion. During the tour, many people unconnected to our group were intrigued and asked intelligent and sincere questions which Bhakti Ananda Goswami answered.

The program continued that evening at the Los Angeles Hare Krishna Temple where Bhakti Ananda gave a detailed talk on various examples of the ancient world's global Vaishnava traditions. Using a scientific approach called linguistic archaeology, some of the key points he presented are as follows:

1) The original forms of the Supreme Personality of Godhead worshipped in the Mediterranean region were Radha-Krishna and Balarama. The center of this ancient Vaishnava culture was the Greek Isle of Rhodes.

2) Jews, Egyptians, and Europeans all worshipped Lord Krishna in many forms all familiar to the modern day Vaishnava. Forms such as Matsya, Kurma, Narasimha, and Kalki. This tradition was called Heliopolitan because they worshipped Helios (Greek for Hari).

3) Hundreds of Jewish, Egyptian, and Greco Roman deity names (theophoric names) can be clearly identified as names of Krishna or Vishnu.

4) Official religious emblems, including the state seals of the Jewish kingdoms of Israel and Judah, were indisputably Vaishnava symbols, and directly connected to Akhenaton's religion and the eternal Vaishnava traditions of India.

5) In ancient Egyptian religion, creation began from the form of NHRYN (Narayan) lying on the primordial waters. A lotus grows from His navel, and on this lotus appears the four armed and four headed Heliosphanes (Brahma) who speaks creation.

6) Ancient Mediterranean Vaishnavism can be properly understood when we compare it to the authentic Vaishnava scriptural sources especially Bhagavad-Gita, and Srimad Bhagavatam, where the viratarupa (Universal Form) conception of the Supreme Lord is revealed. For example, Krishna's self revelation in the "I Am" verses of the Bhagavad-Gita directly parallels the great hymns of HR-Heri of ancient Egypt. Therefore, ancient Egyptian religion considered HR-Heri the origin of all gods and deities. That is why they used the name HR-Heri or Asu (Vasu) along with deities considered to be aspects of Heri. Thus, the god of wealth was called KPHR/Kepe-Heri because in the Gita Krishna says "I am Kubera".

7) Being authentic followers of Vaishnavism, ancient Heliopolitan cities always had a presiding deity of Helios (Hari). He was always worshipped with His Fortuna (Goddess of Fortune or Shakti). Evidence shows that the original form of Helios (Hari) was worshipped on the Greek Isle of Rhodes as Kouros. The original form of Fortuna was named Rhoda (which is similar to Radha, Krishna´s consort).

8) Even modern scholars accept that Kouros was considered the origin of all the Greek gods. He is described as a beautiful youth tending His sacred white cows with His elder brother and friends. He plays a flute and leads the boys in dance as they clash their cymbals. He dances with Rhoda and Her expansions in a circle dance named after Him called the Chorus Dance. As the Lord of the Dance He is called Choreagos from which is derived the modern word ´choreographer'. The peacock feather was the pre-eminent symbol of both Helios and Kouros. Throughout the region Helios (Hari) was worshipped as the Lord of the Heart and the Supreme Personality of Love. That is why He is the Lord of all living entities, cultures, and traditions.

All of this evidence highlights the fact that we are all rooted in the tradition of pure devotional service to Sri Sri Radha Krishna and Balarama. BhaktiAnanda Goswami hopes that his research can be instrumental in reuniting all of God's children and awaken the world to its common heritage as the people of Hari.

This story URL: http://www.vnn.org/editorials/ET0008/ET08-6129.html

nahoru