Původ slov runy a čert

Z knihy Mystéria země české
Díl první: Tajemství Vršovců

Emilie Bednářová

"Slovo runy je zkříženo z významů několika a z kořenů několika, ale nakonec přece význam je jen jeden a patří všem:
lotyšský: runa - řeč
německý: raunen - šeptati
staroanglický a staronordický: rún - takemství, tajný rozhovor
finský: epos a jednotlivý jeho zpěv
staronordické mudrosloví a rýmy a básně vůbec:
rýti (příbuzné rváti)
(rouno runo) rýpati, nejen orvané, ale i vyryté = vryp
J. Kollár uvádí: runa = slovensky brázda na vinici
runiti - rýti atd."

Čert značí čaroděje a hadače. Dělač, kdo dovede udělati. Staroindické karoti - dělá, kartram - kouzlo, litevsky keriti - očarovat, staroíránské čára - pomocný prostředek atd. Karta, krta, čerta, črta, čára. "Dělalo se" rýhami - čarami v písku, popeli. Že slovanský čert, čart, čort vznikl z původního kart (krt), což značilo žrece, potvrzuje nám i náboženské názvosloví u Čeremyšů, u nichž z praslovanštiny přejaté kart značí žrece, jakjo u Vojtaků "voršud" značí "vlchevce" - litevsky "wuršaitis", tedy slovo a pojem stáří úctyhodného. Názvy Čertův mlýn, Čertův vrch, Čertova skála, dům U sedmi čertů a podobně zachovaly památku na sídla těchto "dělačů", vědců, znalců přírody a lidského nitra.

Je možné, že se později k tomuto významu připojil pojem černý, totiž Černoboh, pasovaný na Ďábla. Jenže Černoboh nikdy neznamenal Zlo, nýbrž jen černý podíl osudu. Skutečný zlý duch se jmenoval Saton, Sotna (satan) až k staroindickému Setam, Satma, egyptsky Set. Jméno pro zlého ducha bylo též Tom.

Články na podobné téma:
Mokošin den - svátek matky Země
Praha? Pragaja kupců prajágských
Příběh praotce Čecha
Duchovní kultura Slovanů
Ve jmému kříže - pokřesťanštění Čech, nebo...?
Tajemná místa ČR - Tajemství posvátných hor
Svantovít a svatý Vít v Jemnici
Posvátné stromy
Blaník a Aes Sidhe

nahoru