Sobolev trvá na tom, že jeho objev totálně změní svět

Jiří Wojnar, 26.07.2001


Na tiskové konferenci, které se zúčastnilo více než sto novinářů, informoval akademik Sobolev o vytvoření sloučenin s dosud neznámými typy struktur, které umožňují získání materiálů s neobvyklými, udivujícími vlastnostmi. Tyto struktury jsou dosud nevysvětlitelné z pohledu současné vědy (chemie).

Pevné materiály, například na bázi kysličníku křemičitého, mohou získat vlastnosti kovu, přičemž mají několikanásobně menší hmotnost, případně získat magnetický náboj a generovat elektrickou energii. Na tomto základě je možné zkonstruovat nenáročné zařízení, vyrábějící elektrickou energii pro bytové i průmyslové využití bez potřeby klasických paliv - ropy, plynu, uhlí či jaderného paliva.

Podle slov akademika Soboleva jsou možnosti využití těchto objevů nesmírně široké a Rusku umožní v krátké době zlepšit ekonomickou situaci.

Prohlášení akademika Soboleva vyvolalo i skeptické reakce některých přítomných vědců a novinářů. Známý popularizátor vědy profesor Sergej Kapica a akademik RAV (Ruské akademie věd) Valerij Rubakov prohlásili, že se jedná buď o chybu nebo omyl. Jsou přesvědčeni, že Sobolev měl nejdříve vystoupit s vědeckým referátem na půdě RAPV (Ruská akademie přírodních věd) a teprve potom se obrátit na tisk.

Sobolev reagoval prohlášením, že se v nejbližší době objeví na stránkách "nejlepších vědeckých časopisů světa" publikace o učiněných objevech. Sobolev zároveň pozval oponenty do Volgogradu s tím, aby se zúčastnili experimentů prokazujících objektivní charakter odhalených jevů. Oznámil, že předběžné ověření získaných výsledků bylo již v Akademii provedeno. Svoji účast na konferenci Sobolev vysvětlil tím, že se se spolupracovníky zabývali touto problematikou již deset let jak v Rusku, tak v USA, a přestože se v USA jejich objevům věnuje velká pozornost (???), je třeba se snažit, aby priorita těchto objevů náležela Rusku.

Podle ruských zdrojů: KM (Díky!)


Aktualizováno:

Moskva, červenec 26. /RIA NOVOSTI zpravodaj ALEXEI BEREZIN/

Největší zahraniční společnosti projevily ohromný zájem o nejnovější zásadní objevy skupin ruských vědců. Tuto informaci poskytl RIA Valerian Sobolev, vedoucí výzkumného týmu akademiků Ruské akademie přírodních věd a ředitel Institutu pro zkoumání materiálů RANS. Podle jeho slov byl jeho tým již kontaktován i takovými firmami, jako je "American Electronic Powers", "Emerson Electric", "Sony", "Toshiba" a "Mitsubishi", atd.

"Všichni tito investoři mají zájem o autonomní zdroj emergie," řekl Sobolev. "V podstatě jde o 3 - 4 kW domácí elektrárny, které se budou samy nabíjet s využitím externích polí". Akademik věří, že první elektrárna tohoto druhu bude vyrobena v Rusku do 18 měsíců.

"Stejná doba bude potřebná, abychom uvedli do provozu továrnu vyrábějící ultrapevné a super tenké blány. Surovinou pro tuto výrobu je běžný křemenný písek, který lze nalézt v jakékoliv řece. Při tloušťce 15-20 mikronů může tato blána odolat tlaku 8000 kilogramů na čtvereční milimetr. 300 gramů písku přitom postačí, aby takovouto blánou mohl být pokryt 10 km dlouhý úsek silnice o šířce 3,6 m. Tento téměř věčný povlak," srovnává akademik Sobolev, "je jako prastaré keramické potrubí, které si zachovalo pevnost až dodnes."

Podle Sobolevova odhadu je k realizaci projektů založených na elementárních objevech ruských vědců zapotřebí přibližně 2 milióny US $. "Věříme, že se vhodný investor brzy najde," říká akademik.

(Převzato z internetových stránek Jiřího Wojnara - www.gewo.cz)

===========================================================================================

Dobrý den, Světe!

Jiří Wojnar, 15.07.2001


Dobrý den Světe! Kdesi za zdí anglosaské technokratické propagandy ležící a mnohými už zřejmě za mrtvého považovaný ruský medvěd náhle vstal a k nesmírnému překvapení všech, kteří očekávali obvyklé mručení - ZAŠTĚKAL!

Jak jinak začít úvahu nad tím, co se stalo 13. července tohoto roku? Ruští výzkumníci zveřejnili epochální objev nového stavu hmoty, jehož pomocí jsou schopni nejen vyřešit energetické problémy celého lidstva, ale uskutečnit věci, o nichž zatím snili snad jen autoři science fiction. Tato věc má ovšem jako každá jiná i jinou stránku. O objevu byla informována ruská vláda, a to již 17. června. Její jedinou, ale o to významnější reakcí nebylo obvyklé utajení, ale naopak tichý souhlas se zveřejněním objevu... Zde nejsou na místě zbytečné řeči, moudřejší je vyčkat, jak zareaguje svět. Po počátečním překvapení, pokusech zařadit zprávu mezi kachny a podobných procedurách, a poté, když zprávu zveřejnil i ruský vládní deník, zavládlo tiché zděšení. Tato záležitost totiž daleko překonává i samotný objev elektrického proudu, o ostatních jaderných a podobných hračkách nemluvě.

Musíme si zřetelně uvědomit, že ekonomika tohoto světa doslova a do písmene stojí na plýtvání drahocennou energií. Aby jí bylo možno plýtvat, musí se vyrábět, dodávat a konzumovat. To vše v případě všeobecného mírového využití (a o to Rusům patrně jde, jinak by tento objev utajili) ohlášené nové ruské technologie odpadá... Dá se bez jakékoli nadsázky říct, že ruští vědci, s vědomím a požehnáním Putinovy vlády, vypustili nevratné torpédo, které s naprostou jistotou rozdrtí základy světové ekonomiky! Mám takový podivný pocit, že burziáni mají letos po dovolené... Akcie všech firem, které se zabývají výrobou a klasickou distribucí elektrické energie, včetně těžebních a ostatních subdodavatelských koncernů a společností, vykážou v následujícím období nevídaný pohyb.

Ruští vědci tímto způsobem nesmírně napomohli americké iniciativě nazvané Projekt odhalení (The Disclosure Project), jejíž protagonisté tvrdí, že americké vlády už po desetiletí z ekonomických důvodů utajují celou řadu převratných vynálezů na poli energetiky a pohonu. Pokud Američané něco podobného vlastní, budou muset urychleně s pravdou ven, aby mohli tyto objevy použít k opětovnému dosažení technologické rovnováhy.

Háčkem na této věci je, že pokud to učiní, přiznají, že utajováním těchto technologií záměrně a pouze ze zištných a mocenských důvodů přivedli lidstvo až k branám energetické krize, bídě a hladomoru postihujícímu rozsáhlé oblasti "třetího světa", který mohl být kvetoucí zahradou. Myslím, že v tomto případě ani ti největší američtí nacionalisté neudrží na uzdě své emoce. Američané jsou "tvrdí na lámání", ale jestliže něco bytostně nesnášejí, pak je to to, když jim někdo lže.

Jiří Wojnar, publicista a spisovatel (zasláno do Práva, MF-DNES a Reflexu)

ODKAZ: MOSKVA - Zcela nové způsoby získávání energie, vytváření nových materiálů a technologií a dokonce i stavba bezkřídlých létajících přístrojů na způsob UFO by se mohly stát v brzké době skutečností díky sedmi objevům, které ohlásili vědci z Ruské akademie věd.

Informovala o nich včera agentura RIA-Novosti v exkluzívním interview s akademikem Valerijanem Sobolevem. Podstatou senzačních objevů je odhalení zvláštního elektrochemického děje, jenž vědci pracovně nazvali "ochuzovací proces". Jeho produktem jsou vysokoteplotní materiály v novém skupenství. Objev znamená podle ruských informací zároveň klíč k novému zdroji energie, novou metodu generování studeného plazmatu a na jejím základě vznik nového supravodiče a rovněž magnetického náboje. Podle Soboleva se na základě této série superobjevů dá počítat s řadou vynálezů, které připomínají sci-fi: má jít například o průmyslové stroje i domácí spotřebiče, které budou moci fungovat nepřetržitě, k čemuž si samy budou produkovat elektrickou energii, aniž by spalovaly paliva či zamořovaly ovzduší. To má umožnit budoucí útlum využívání tradičních drahých a ekologicky škodlivých zdrojů energie, jako jsou jaderné palivo, plyn, ropa a kamenné uhlí. Na základě "ochuzovacího procesu" se dají podle názoru vědců očekávat nové technologie výroby ultralehkých supravodivých materiálů, které najdou široké uplatnění v leteckém a automobilovém průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví a v dalších oblastech. Budou moci nahradit kovy a další konstrukční materiály.

Sobolevův tým informoval o svých objevech už 19. června prezidenta Vladimíra Putina, reakce Kremlu zatím nejsou známy.

(RIA-Novosti, Reuters, Pravo)

===========================================================================================

Projekt Odhalení: Důsledky pro životní prostředí, světový mír, celosvětovou chudobu a budoucnost lidstva (1.)


přeložil Jiří Wojnar, 14.05.2001

Copyright © Steven M. Greer, M.D. – 2001


Pro většinu lidi patří otázka, zdali jsme či nejsme ve vesmíru sami, mezi filozofické úvahy - je to "něco pro akademiky, ale bez praktického významu"... Dokonce i jistota, že jsme běžně navštěvováni nikoli lidskými, vysoce vyvinutými životními formami, se mnohým ve světle globálního oteplování, drtivé chudoby a válečné hrozby zdá být bezvýznamnou. Tváří v tvář reálným výzvám souvisejícím s dlouhodobou lidskou budoucností jsou záležitosti jako UFO, mimozemšťané a tajné vládní projekty pouze druhořadé. Pravda? CHYBA - osudná chyba.

Zde prezentované důkazy a svědectví potvrzují následující:

Jde o nejtajnější, takříkajíc vodotěsný program, probíhající v USA a mnoha jiných zemích;

tyto projekty, jak ostatně upozornil už v roce 1961 president Eisenhower, unikají zákonnému dozoru a kontrole nejen v USA, ale i v Británii a všude jinde;

vysoce vyvinuté kosmické lodě mimozemského původu, nazývané zpravodajskými agenturami "mimozemské dopravní prostředky" (extraterestrial vehicles - ETV), byly sestřeleny, rekonstruovány a studovány přinejmenším od čtyřicátých, možná dokonce už od třicátých let uplynulého století;

ze studia těchto objektů (a podobných lidských vynálezů pocházejících z dob Nicoly Tesly) byl odvozen významný technologický obrat v generování energie a pohonu. Tato technologie využívající novou fyziku nevyžaduje spalování fosilních paliv či ionizující radiaci k výrobě ohromného množství energie;

přísněji než jako top-secret klasifikované projekty užívají plně funkčních antigravitačních pohonných zařízení a nových generátorů energie, které pokud budou odtajněny a zapřaženy k mírovému využití, mohou umožnit vznik nové lidské civilizace bez nedostatku, chudoby a devastace životního prostředí.

Ti, kteří nedůvěřují tomuto tvrzení, by si měli pečlivě přečíst svědectví tuctů vojenských a vládních svědků, která jasně potvrzují uvedené skutečnosti. Pod dojmem rozsáhlých a hlubokých důsledků těchto výpovědí, ať už je někdo přijímá nebo o těchto tvrzeních vážně pochybuje, musíme všichni požadovat veřejné slyšení před kongresem, abychom se v této věci dobrali k pravdě. Nejde o nic méně než o to, že budoucnost lidstva je na vážkách.

Důsledky pro životní prostředí

Máme k dispozici zasvěcence a vědce, kteří mohou ve veřejném parlamentním slyšení dokázat, že ve skutečnosti dávno ovládáme přísně utajovaný způsob výroby energie a anti-gravitační pohonné systémy, umožňující celkové a trvalé nahrazení všech současně užívaných metod výroby energie a dopravních systémů. Tato zařízení, zpřístupňující okolní elektromagnetické záření a takzvaný "nulový bod stavu energie", produkují ohromné množství energie bez jakéhokoliv znečišťování. Tyto systémy v podstatě generují energii pomocí připojení k všudepřítomnému kvantu energetické hladiny vakua, k základní energii, která je zdrojem všech energií i hmoty. Veškerá hmota a energie vyvěrá ze základní hladiny energetického stavu a může být odčerpávána pomocí speciálně konfigurovaných elektromagnetických okruhů, které slouží k získání nevyčerpatelného množství energie z časoprostoru kolem nás. Toto NENÍ perpetuum mobile a nejsou porušena ani pravidla termodynamiky - tyto generátory jsou pouze přípojkami ke všeobklopujícímu energetickému poli.

Takové systémy nepotřebují palivo ke spalování ani atomy k štěpení nebo fúzi. Tento způsob nepotřebuje centralizované elektrárny, přenosová vedení a podobnou infrastrukturu pohlcující mnohamiliardové částky v US dolarech, potřebné k elektrifikaci a přenosu energie například do odlehlých oblastí Indie, Číny, Afriky a latinské Ameriky. Tyto systémy jsou lokální: mohou být zřízeny na jakémkoliv místě a vyrábět tam potřebnou energii. Jde v podstatě o definitivní řešení převážné většiny problémů, spojených se životním prostředím, které trápí náš svět.

Užitek pro životní prostředí z takového objevu se může jevit značně přehnaný, avšak už krátký seznam zahrnuje:

Eliminaci nafty, uhlí a plynu coby zdrojů výroby energie, ergo odstranění znečištění vzduchu a vody během dopravy a použití těchto paliv. Olejové havárie, globální oteplení, nemoci ze znečištěného vzduchu, kyselý déšť, atd. - to vše může a musí být ukončeno do 10 až 20 let;

Geopolitické napětí, vznikající ze soutěže o takřka vyčerpané zdroje fosilních paliv, pomine;

Technologie schopné vyčistit průmyslové odpady na nulové nebo téměř nulové emisní hodnoty ve vzduchu i vodě již existují, ale spotřebují velmi mnoho energie, takže jsou považovány za velice nákladné k využití ve velkém. Nadto, protože jsou energeticky náročné, a protože naše energetické systémy jsou dnes hlavní příčinou většiny znečištění vzduchu na světě, je bodu návratu emisí do okolního prostředí dosaženo velice rychle. Tato rovnice se ovšem dramaticky změní, bude-li průmysl schopen získat "punkcí" obrovské množství volné energie (není zde žádné palivo k zaplacení - pouze cena zařízení, které není dražší než běžné generátory, a tyto systémy neprodukují žádné znečištění). Energeticky náročné snahy o recyklaci budou schopny dosáhnout plné míry využití, protože energie, potřebná ke zpracování pevného odpadu, bude opět zdarma a v hojnosti.

Zemědělství, jenž je v současné době energeticky velice náročné a znečišťující, může být transformováno díky používání čistých, neznečištujících zdrojů energie.

Hrozivý postup světových pouští lze obrátit, pokud umožníme světovému zemědělství využití odsolovacích zařízení, která jsou v současné době energeticky náročná a nákladná, ale stanou se cenově únosnými, jakmile budou moci použít nové energetické systémy. Letecká a nákladní doprava, včetně meziměstských přepravních systémů, nahradí stroje využívající novou energetickou a pohonnou technologii (antigravitační systémy umožní tichý pohyb nad povrchem). Nebudou vytvářet žádné exhalace a ceny se podstatně sníží, protože náklady na energii budou zanedbatelné. Také hromadná doprava v městských oblastech může využít těchto systémů k provozu tiché a výkonné přepravy.

Hladina hluku produkovaná tryskovými letadly, nákladními auty a ostatními dopravními prostředky bude odstraněna použitím bezhlučných zařízení. Elektrárny nebudou zapotřebí, protože každý domov, úřad a továrna bude mít zařízení dodávající veškerou potřebnou energii. To mimo jiné znamená, že zmizí i ohyzdná rozvodná vedení, náchylná k poškození za bouří, a energetické výpadky se stanou minulosti. Také podzemní plynová potrubí, která nezřídka praskají či netěsní a poškozují půdu a vodní zdroje, už vůbec nebudou zapotřebí.

Jaderné elektrárny budou zrušeny, technologie potřebná k vyčištění těchto objektů je po ruce. Skutečně existují tajné technologie k neutralizaci jaderných odpadů.

Utopie? Ne, protože lidská společnost bude vždy nedokonalá - ale možná ne tak nefunkční jako dnes. Tyto nové technologie jsou skutečné - viděl jsem je. Antigravitace je stejnou realitou jako výroba volné energie. Tohle není blouznění ani žert. Nevěřte těm, kdo říkají, že je to nemožné: jsou to intelektuální potomci těch, kteří tvrdili, že bratři Wrightové jakživ nebudou létat...

Současná lidská civilizace dosáhla bodu, v němž je schopna spáchat planeticidu: zničit celý svět. Můžeme a musíme to dělat lépe. Uvedené technologie existují a každý jedinec, jemuž jde o životní prostředí a lidskou budoucnost, by měl volat po naléhavém slyšení k dosažení toho, aby tyto technologie byly odhaleny, odtajněny a bezpečně aplikovány.

nahoru