Tajemná Atlantida na Slovensku?


Tajemná Atlantida je (možná) na Slovensku

Kamenné stroje prý poháněla kosmická síla · Megalitická civilizace: skutečnost či představa?


Ivan Vašek pochází z vesnice asi půl hodiny vzdálené od lokality Starý Hrad, která se po rozdělení federace nachází na Slovensku. Jako malý chlapec si na to místo chodíval hrát. Když mu bylo dvacet, všiml si pozůstatků starých valů. Už tehdy pošilhával po archeologii, ale hlouběji se jí začal zabývat teprve před deseti lety. V té době objevil v místech, kde před milióny let omývalo pobřežní skaliska moře, stopy po megalitické kultuře. Byl přesvědčen, že se mu podařil velkolepý objev.

VĚDCI SE TVÁŘÍ SKEPTICKY

Archeologové Městského památkového úřadu v Bratislavě se však tváří rozpačitě. O megalitech ze střední nebo dokonce starší doby kamenné na území Slovenska nevědí. Soudní znalkyně PhDr. Marie Pospíšilová však ve znaleckém posudku číslo 2 839 Vaškův nález potvrzuje: "...na území Slovenska v Hradisku objevil lokalitu s nahuštěným výskytem památek megalitické kultury z období asi 10 000 let před naším letopočtem," uvádí.

Megalitická lokalita zahrnující území asi 500 x 150 metrů je ohodnocena na celkovou částku deset miliard korun. Jen hlava "krále Atlantidy" má hodnotu půl miliónu!

Pokud má Ivan Vašek pravdu, jde vskutku o ojedinělý objev. Megality staré 10 000 let dosud nebyly na našem území nalezeny. Ivan Vašek je přesvědčen, že objevil i megalitické hrobky ve skále a pravěký lom, kde je vidět, jak kdosi vylamoval klínovou technikou bloky kamenů, pak je dopravoval do megalitického centra a tam opracovával. Tuto teorii ostatně potvrzuje i znalecký posudek.

BYL ČLOVĚK OBOJŽIVELNÍK?

Možná, že kdyby nadšený badatel trval jen na megalitech, setkal by se s příznivějším přístupem oficiální vědy. On se ale domnívá, že objevil jednu z tajemných Atlantid. Že v místech, které omývalo moře, žila před milióny let záhadná mimozemská civilizace. A tak před ním věda zabouchla dveře.

"Některé nálezy jsou staré milióny let. Například soška vytvořená z vrstev mořských lasturníků. Nebo kus zkamenělého dřeva opracovaný do tvaru ptáka. Ale s vědou nelze diskutovat, to, co vědci nedovedou zařadit a pojmenovat, pro ně prostě neexistuje."

Ivan Vašek věří, že se kamenné postavy vážící více než tunu mohly pohybovat ve vodě i na suchu, poháněny kosmickou energií. Že kameny, tvarem připomínající letadla nejmodernějšího typu, mohly létat. Že desítky kamenných hlav znázorňují prapředka člověka. Snad člověka obojživelníka? V uměle vybudovaných skalních dutinách navěky odpočívají vládcové této neznámé civilizace. Jedním z důkazů má být kamenná postava, objevená v jeskyni pod hromadou střepů a kostí.

Megalitický komplex geometricky opracovaných kamenů v západní části hradiště prý vytváří dojem pozemního navigačního centra pro kosmické lety. Kámen ve tvaru hodinové ručičky vysoký 2,2 metru se pravděpodobně pohyboval na kruhové základně kývavým pohybem kosmickou energií, několikatunová kamenná tabule se otáčela a zachytávala signály z kosmu po vzoru dnešního radaru.

A k čemu asi sloužily tři kovové destičky, které vrostly hluboko do stromové kůry?

MOŽNÁ ŽE PŘIJEDE DÁNIKEN

"Mohl bych uspořádat výstavu ze zhruba tisíce nálezů a vydat o nich knihu, ale už deset let se přu s archeologickým ústavem v Bratislavě, který mé objevy odmítá vzít na vědomí," říká Ivan Vašek. "Německý badatel Hasseman mi však napsal, že se opravdu jedná o kosmické kameny. Doufám, že se mi podaří přesvědčit také pana Dánikena, aby lokalitu navštívil. Věřím, že mou teorii potvrdí."

Ivan Vašek zatím odkryl jen nepatrný zlomek archeologického pokladu. "Kdyby se výzkum rozběhl, oživila by se turistika a vznikly by pracovní příležitosti i pro lidi z Podbranče," hlásá nadšeně.

Je to snílek, či objevitel? To nedokážeme posoudit, a proto jsme se rozhodli, že v létě lokalitu navštívíme spolu s archeologem a že přizveme i některého z důvěryhodných "záhadologů". Snad se nám podaří alespoň poodhalit cípek tajemství, zahalující místo, které Ivan Vašek nazývá Atlantidou...

DAGMAR MORENOVÁ

Týdeník Květy

nahoru