Cesta za Ježíšovým nenásilím II.

Fr. John Dear, S.J.


Převzato z www.vegetarian.cz
Pokračování článku Cesta za Ježíšovým nenásilím I.

Bývalý rančer (chovatel krav) Howard Lyman, nyní výkonný ředitel ekologické organizace EarthSave International, naléhá na lidi, aby se stali vegetariány. Argumentuje přitom mimo jiné tím, že jedení masa ničí cennou a nenahraditelnou vrchní vrstvu výživné půdy. Byl texaskými chovateli obžalován spolu s moderátorkou talk show Oprah Winfreyovou poté, co veřejně diskutoval o možnosti vypuknutí nemoci šilených krav v USA - soudní porota rozhodla v jeho prospěch. Lyman poukazuje na to, že naše půda se dříve hemžila životem, zatímco nyní je hnědá substance bez života. Eroze vrchní půdní vrstvy v USA je z 85 % způsobená chovem zvířat na jídlo.

Takže pokud víckrát používáte igelitové a papírové tašky, pokud máte ve sprše nainstalovanou úspornou baterii, pokud důsledně zhasínáte při odchodu z místnosti, pokud dáváte přednost chůzi, bicyklu nebo hromadné dopravě před jízdou osobním autem, skvěle! Ale abychom byli ještě lepší a odpovědnější správci Země a božího stvoření, je také třeba, abychom učinili další krok a stali se vegetariány.

Nedávno jsem jednomu svému příteli - křesťanovi - položil otázku, proč přešel na rostlinnou stravu. Řekl, že změna nastala tehdy, kdy se dozvěděl o ekologické devastaci, způsobené masným průmyslem. Již dál nemohl při zachování svého svědomí a víry jíst maso s vědomím toho, že tím podporuje zničení planety. Bylo to proti všemu, o co chtěl, aby v jeho životě šlo. Řekl: "Ničíme ekosystém tím, že vytváříme masivní velkovýkrmny kuřat, krav a prasat; otravujeme vodní zdroje; kácíme deštné pralesy - to vše kvůli výrobě masa. Ničíme celé ekosystémy většiny chudých zemí. Celý masný průmysl - veškerá snaha o vydělání peněz prostřednictvím chovu zvířat na jídlo - je destruktivní. Pokud miliony z nás přejdou na rostlinnou stravu, stanou se vegetariány, snížíme tím poptávku a pomůžeme zachránit naši planetu.

Vegetariánství jako cesta ke zdraví a plnosti

Dalším základním důvodem, proč se stát vegetariánem, je snaha o dosažení a zachování zdraví. Bůh nám dal naše těla jako dary a je třeba, abychom s nimi dobře zacházeli tak, abychom mohli sloužit druhým a být nástroji božího míru. Až do doby asi před 15 lety většina lékařů předpokládala, že lidské bytosti musí jíst maso, aby vůbec přežily. V dnešní době nejen jsou všichni zajedno v tom, že našim tělům rostlinná strava prospívá, ale lékařské organizace jako např. American Dietetic Association (ADA) a American Medical Association (AMA) dokonce dospěly k závěru, že vegetariáni jsou ve skutečnosti zdravější. Vegetariáni mají tendenci k nižší tělesné váze a trpí mnohem méně než masojedové na srdeční onemocnění, rakovinu a mozkové mrtvice, což jsou tři největší příčiny úmrtí ve Spojených státech. Maso neobsahuje vůbec žádné sacharidy ani vlákninu, přitom právě tyto živiny naše těla potřebují k tomu, aby zůstala v provozuschopném stavu. Na druhé straně maso ale oplývá vysokým obsahem cévy ucpávajícího tuku a cholesterolu.

Konkrétně, jediní dva výzkumní pracovníci, kteří kdy s úspěchem odvrátili (vyléčili) srdeční onemocnění, což je s velkým náskokem největší příčina úmrtí v USA, zahrnují vegetariánskou dietu do svých programů na zlepšení zdravotního stavu pacientů. Pacienti zařazení do programů Dr. Deana Ornishe a Dr. Caldwella Esselstyna se stávají "infarktuvzdornými" (jak říká Dr. Esselstyn) tím, že se dostanou s úrovní cholesterolu níž než 150, což je úroveň, pod kterou nebyl nikdy zaznamenán infarkt. Úroveň cholesterolu průměrného vegana je přitom 128. Také stojí za povšimnutí, že vegetariáni v průměru váží o 10 až 30 procent méně než masojedi a lidé zařazení do programu Dr. Ornishe zhubnou v průměru o 9 kilogramů během prvního roku - a opět nepřibírají.

U lidí, kteří konzumují živočišné produkty, je o 40 % větší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou, a rovněž je u nich vyšší pravděpodobnost výskytu mozkové mrtvice, zánětu slepého střeva, artritydy, cukrovky a přiotrávení se jídlem. Navíc maso obsahuje pesticidy a jiné chemické látky v až 14-krát vyšších koncentracích než v rostlinné stravě. Pokud chceme žít zdravě a plně a přitom jsme moudří, pak se staneme vegetariány.

Rev. George Malkmus, baptistický farář ze Severní Karolíny, argumentuje tím, že křesťané by měli být příkladem tím, že jsou zdraví. Ptá se: co to říká o naší víře, když my křesťané umíráme na nemoci související se stravou, nemoci, kterým lze předcházet, stejnou měrou jako ostatní lidé v tomto státě? Myslí si, že vegetariánství je dobrým nástrojem, protože nás činí zdravějšími. Souhlasím s ním. Bůh chce, abychom byli zdraví, aby naše životy byly co nejplnější, co nejhodnotnější. Obdobně Rev. Robert Schuller, farář Krystalové katedrály a hvězda pořadu "Hour of Power" (Hodina síly) doporučuje dietu, kterou on sám nazývá "rajskou". Právě k této dietě nás Bůh povolal v Rajské zahradě, říká - je to dieta, "šitá nám na míru", abychom mohli mít dlouhý život a maximální produktivitu. Jmenuje FITNESS SUPERSTAR Jacka Lalanneho jako jeden příklad toho, co dokáže dělat strava založená na obilovinách, luštěninách, ovoci a zelenině pro naši vitalitu.

Vegetariánství jako způsob, jak podporovat lidská práva

Dalším důvodem, proč se stát vegetariánem, je prostá podpora základních lidských práv. Rostlinná strava je jediná možná strava pro lidi, kterým není jedno utrpení druhých lidí. Ve Spojených státech jsou jatka doupaty smrti nejen pro zvířata, ale i pro nešťastné lidi, kteří v nich pracují. Jatka vykazují nejvyšší úrazovost, nejvyšší fluktuace zaměstnanců, nejvyšší výskyt opakovaných úrazů a nejvyšší výskyt smrtelných úrazů ze všech odvětví průmyslu v zemi. Pracovníci jatek mají dokonce devětkrát vyšší úrazovost než pracovníci uhelných dolů v oblasti Apalačských hor (oblast pověstná pro nebezpečné podmínky práce v dolech).

Před několika lety Center for Public Integrity, což je organizace, jejímž posláním je kriticky monitorovat činnost amerického Kongresu, vydala zprávu s názvem: "Bezpečnost na posledním místě: Politika E.Coli a jiných smrtelně nebezpečných mikrobů v jídle". Tato zpráva poukazuje na skutečnost, že jatka neustále hledají nové pracovníky, kteří by nahradili ty, jež odešli. Aby tato uvolněná místa naplnili, musejí vozit lidi autobusem z Mexika a jiných středoamerických států do jatek ve státech Iowa, Minnesota a jinde (vzdálenost řádově tisíce kilometrů). "Se stejnou lehkostí, s kterou masozpracující firmy lákají a přepravují imigranty na práci v jejich zařízeních v oblasti Středozápadu," píše se ve zprávě, "je zradí, předávají je i s rodinami imigračním úředníkům. Poté jako neuvěřitelný úkaz krutosti a korupce přijímají zpět ty, kteří unikli imigračním zátahům, aby opět zabíjeli zvířata a porcovali jejich maso." Na tu samou skutečnost poukazuje nedávno vydaná kniha "Fast Food Nation" ("Národ rychlého občerstvení") od investigativního žurnalisty Erica Schlossera.

Měli by křesťané podporovat toto nespravedlivé zacházení s pracujícími? Samozřejme, že neměli. Ježíš to řekl výstižně takto: "Cokoliv učiníte nejmenšímu z nich, činíte mně." Trvá na tom, abychom straníli chudým a potlačeným - a v dnešní době do této kategorie spadá imigrant či uprchlík pracující bez papírů v továrně - v jejich boji za spravedlnost. Přestat poskytovat finanční podporu tomuto násilnickému a nespravedlnému průmyslu tím, že se staneme vegetariány, je něco, co dokážeme dělat a co bychom dělat měli.

Když se ohlédneme do nedávné historie, vidíme neuvěřitelnou řadu pozitivních společenských změn. Mnozí dobří a ohleduplní lidé v 19. století neuznávali základní lidská práva žen, dětí, amerických domorodců a Afro-američanů. Lidskému otroctví se ve Spojených státech dobře dařilo až do konce 19. století. Ženám bylo dáno volební právo teprve před méně než 100 lety. První případ zneužívání dítěte v tomto státě se dostal před soud rovněž před méně než 100 lety. V každém z uvedených případů byla k požehnání a obhajobě nespravedlnosti používána Bible. Ale bohudík jsme již podnikli kroky směrem ke spravedlnosti. Jenže bohužel nadále používáme svatá písma k obhajobě násilí a k ospravedlňování války, poprav, špatného zacházení se zvířaty a jaderných zbraní, jako kdyby Bůh chtěl, abychom byli násilničtí a abychom zabíjeli. Jsem přesvědčen že Bůh je Bohem míru a nenásilí a že Ježíš chce, abychom byli lidmi míru a nenásilí.

Ušli jsme během posledního století pěkný kus, ale ještě je před námi dlouhá cesta. Je třeba, abychom vymýtili hlad, chudobu, válku, jaderné zbraně, zneužívání zvířat, trest smrti, rasismus, diskriminaci podle pohlaví a ostatní formy násilí. Domnívám se, že za několik století se lidé víry a svědomí budou ohlížet za naší dobou a budou šokováni a nebude se jim chtít ani věřit, že jsme jedli maso, že jsem dopustili, aby lidé hladověli, že jsme se chovali jeden k druhému tak nespravedlivě, že jsme vedli války, že jsme vybudovali obrovské nukleární arzenály, že jsme byli tak odhodláni zcela zničit naši planetu. Pokud máme přežít, jak Dr. King řekl, musíme se stát lidmi nenásilí. První krok tímto směrem je přejít na vegetariánskou stravu.

"Nic neprospěje lidskému zdraví a nezvýší [naše] šance na přežití více," zněl závěr, ke kterému dospěl Albert Einstein, "než evoluce k vegetariánské stravě."

Navzdory všem problémy naší doby stále mám naději. Čím dál více lidí začíná chápat moudrost nenásilí, včetně moudrosti vegetariánství. V samotných Spojených státech více než 1 milion lidí přechází na vegetariánskou stravu každým rokem. Jak tyto tendence budou nabývat na síle, budou mít dramatické a pozitivní důsledky na naše zdraví, naše životní prostředí, na blaho zvířat, na lidská práva a dokonce i na naše postoje vůči soucitu a nenásilí.

"Nastane čas," řekl Leonardo da Vinci, "kdy [lidé]... budou pohlížet na vraždění zvířat stejně jako dnes pohlížejí na vraždění lidí." Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči jiným zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech. Když přestaneme jíst maso a staneme se vegetariány, podnikneme tím další krok po boží cestě nenásilí. Budeme požehnáni.

Dovolte mi, abych uzavřel tento článek citátem od spisovatele Lewise Regensteina: "Existují přesvědčivé morální, duchovní a písmem podložené důvody zdržet se masa. Chov, přeprava a zabíjení zvířat na jídlo nese s sebou v masivním měřítku utrpení a kruté zacházení s živými tvory, jejichž počty jdou každý rok do miliard, navíc dochází k obrovským škodám na životním prostředí. Doslova platí, že chov dobytka je ničivější co do jeho dopadů na vrchní vrstvu půdy, spodní vody a zdroje energie než veškeré ostatní lidské činnosti dohromady. Navíc způsobuje obrovské škody na životním prostředí v podobě mýcení lesů, devastace přírodních habitatů (podmínky, které divoká zvířata nutně potřebují k přežití), a znečištění řek a jezer. A konzumace masa... je spojená s vysokým výskytem rakoviny, srdečních onemocnění, mozkových mrtvic a jiných potenciálně smrtelných onemocnění. Proto zdržet se jedení masa znamená prevenci krutosti vůči zvířatům a pomáhá ochraňovat životní prostředí i zdraví našeho těla, 'chrámu Božího'. Ze všech těchto důvodů je vegetariánská strava jeden ze způsobů, jak udržovat životní styl, který je v souladu s humánním a ekologickým duchem Písem."

Když už jsem řekl toto všechno, jsem si jist, že ve vzduchu visí některé otázky, jako například: "Ale, Johne, nejedl Ježíš maso?" Někteří odborníci na Bibli dospěli k závěru, že nikoliv. Všichni jsou zajedno v tom, že Ježíš po nás chce, abychom praktikovali dokonalý soucit celým naším životem. Jak jsme viděli, svět, ve kterém dnes žijeme, je světem chudoby, hladovění, násilí a ničení životního prostředí. Přitom jedení masa všechny tyto problémy jen prohlubuje.

Takže opravdu zásadní otázka zní: "Co by chtěl nenásilí propagující Ježíš, abychom dělali dnes, ve světě, kde se násilí vymklo veškeré kontrole?" Věřím, že by chtěl, abychom dělali všechno, co můžeme, abychom pomáhali učinit násilí přítrž a proměnit tento svět ve svět nenásilí a soucitu. A to by znamenalo mimo jiné stát se vegetariány.

Jiní se ptají: "Co s tím, že Bůh schvaluje zabíjení zvířat jako oběti?" Židovská písma jsou sice plná různých regulí o tom, kdy a jak zabíjet zvířata, ale nemyslím si, že tím lze ospravedlnit jedení zvířat. Cílem a snahou Mojžíšova zákona bylo zmírnění násilí. Bible je plná zákonů, které povolují válku, mnohoženství, držení otroků a jiných forem násilí, ale tyto zákony zmírňovaly zlé praktiky, ke kterým již docházelo. Boží zákony týkající se jich byly v tehdejší době ustanoveny s cílem omezovat lidskou hřišnost, snižovat naše násilí a uspíšit příchod nového světa bez násilí. Když do toho všeho vstoupil Ježíš, trval na radikálním nenásilí a soucitu. Dal nám najevo, že je mu milejší, když obětujeme vlastní srdce a životy za spravedlnost a mír. Je daleko radikálnější, než si kdokoliv z nás dovede představit.

Jak řekl Gandhí, Ježíš je praktijujícím revolucionářem nenásilí par excellence. Vyjevuje, že Bůh je bohem nenásilí, a chce, abychom vstoupili do života nenásilí. Křesťanské evangelium cituje proroky, volá po míru a dává za pravdu boží, původní vizi Rajské zahrady. Důrazně prohlašuje, že Ježíš nás vyzval k tomu, abychom žili tady a teď v boží nadvládě, což je nadvláda míru a nenásilí, která zahrnuje soucit jak vzájemný (jeden k druhému), soucit ke všem tvorům, ba i soucit k samotné Zemi. Podstatná podle Ježíše není oběť ale soucit, nikoliv násilí ale nenásilí.

Proč ve světě, kde k násilí a utrpení dochází v masivním měřítku, nepodniknout jakékoliv kroky, které dokážeme, abychom se stali soucitnějšími, nenásilnějšími, věrnějšími Kristu - mírotvorci? Proč se nestát vegetariánem, pro lásku Boží a pro všechny jeho tvory? Prospěje to vašemu zdraví. Životní prostředí na tom bude lépe. Zvířata tím budou trpět méně. A vaše duchovnost se tím prohloubí a stane se zralejší. Jedinými důvody, proč dál jíst maso, jsou sobeckost a obžerství, což nejsou zrovna křesťanské ideály. Všichni dokážeme víc.

Nadešel čas podniknout další krok spolu s Ježíšem na cestě nenásilí. Nadešel čas stát se vegetariánem.

Děkuji, že jste naslouchali a že se mnou budete nad těmito otázkami rozjímat. Nechť Bůh míru nám všem žehná a pomůže nám stát se - jako Ježíš - lidmi soucitu, míru a nenásilí.

Články na podobné téma:
Cesta za Ježíšovým nenásilím I.
Zlomky z apokryfních spisů
Christian vegetarians

Knihy ke stažení:
Jak je to vlastně v Bibli?
Evangelium Esejských

nahoru


Zpátky na Novinky