Právě začínáme

 

Ahoj vespolek,

díky za návštěvu Avalonu, bájného "ráje jablek", a přeji všem, aby tady našli hodně inspirace.

Články v rubrikách vybírejte přiložením myši na heslo VYBER SI ČLÁNEK (nahoře).

Na stránkách najdete jednak čerstvé novinky, a jednak starší časopisové články, které by bylo škoda nechat upadnout v zapomnění.

V rubrice DUCHOVNÍ RŮST najdete spoustu článků, které vás podpoří v individuálním duchovním životě, v práci na sobě samých, na rozvinutí vlastní osobnosti, v poznání sebe jakožto nedílné části Absolutního. To Vám pomůže poznat samotného Nejvyššího, který se jakožto Absolutní projevuje jak v neosobní formě, tak jako Bůh či svědomí v srdci a také jako původní osobnost v mužském i ženském aspektu Boha a Bohyně. Lze poznat i vztah mezi námi a touto Nejvyšší Osobností Božství a opětovat ho těšením a láskou. Webstránky jsou také možností a povzbuzením ke stýkání se s podobně smýšlejícími lidmi a zároveň poskytnou informace o tom, na které lidi, skupiny a učení je lépe si dát pozor, než se třeba někdo rozhodne je následovat... Jinými slovy, stránky by měly pomoci v rozpoznávání opravdového duchovního života bez postranních motivací od různých institucionalizovaných náboženství a sekt, jejichž systém starého myšlení brání duchovnímu růstu, zavrhuje svědomí a čestnost a stává se pouhou hierarchií papouškujících robotů. Ti postrádají jakékoliv vědomí Boha, zato jsou zkušení v zneužívání peněz, pozic, v boji o moc a o koryta, v šikanování podřízených, ve vyhlašování svatých válek, pronásledování těch, kteří se nechtějí podřídit, a někdy i v zabíjení „démonů a černých ovcí“. Systém starého myšlení, založený na ovládání druhých, nevidíme okolo sebe jen v náboženstvích, ale i ve školách, v rodinách, v zaměstnání, v politice, zkrátka všude. Je čas staré myšlení zcela zavrhnout a rozvíjet myšlení nové - myšlení založené na chápání souvislostí, že všichni jsme duše a duchovně jsme si rovni, jsme nedílnými částmi Absolutního, s nímž tvoříme jednotu, a že laskavý otec si vždy přeje, aby děti milovali nejen jeho, ale i sebe navzájem. Přichází nový věk, kdy lidé postupně poznávají, že je třeba žít v souladu s přírodou a ne ji ničit, že bez soucitu ke zvířatům ubíjíme svůj soucit k lidem, že samotné peníze nás šťastnými neudělají a že zkrátka musíme najít to, co nám chybí. Snad k tomu pomohou i tyhle webstránky. Zdravému vývoji duše pomáhá právě snaha o co nejčistší život všeobecně, a o tom se mnoho dozvíte v rubrice OCHRANA ZVÍŘAT, VEGETARIÁNSTVÍ, EKOLOGIE. Rubrika MYSTIKA, ENERGIE, UFO... poskytne různé náhledy z různých zdrojů na ne zcela prozkoumaná témata a pro starší generaci zvyklou na černobílé pokyny raději připomenu, že je na každém, aby si ověřoval uvedené údaje, a že ne každý článek musí být zcela bez chyb kvůli několika hodnověrným údajům nebo naopak mylný kvůli několika neověřeným informacím. V rubrice SPOLEČNOST, ŽHAVÁ TÉMATA najdete alternativní zprávy o současném světě, problémy, konspirace, dále fejetony, úvahy i články, které se do předchozích rubrik tématicky nevešly. V rubrice KNIHY najdete zatím většinou málo známá, ale zato velmi zajímavá díla, neznámá evangelia, devocionální texty, vegetariánské kuchařky a mnoho dalšího. V hlavním ARCHIVu CITÁTŮ se při každém novém načtení webstránek zobrazí jiný citát pro inspiraci. Kromě toho jsou již k dispozici další dva archivy citátů hned nahoře v Novinkách a brzy se objeví další.

Když se Vám budou stránky líbit, určitě napište. Taky budu rád, když mi pošlete články, které se hodí k uveřejnění.

Mnoho díků Tazymu a Marshikovi za jejich velikou pomoc při přípravě stránek.

Příjemné čtení přeje

Little John