Knihy ke stáhnutí
(aktualizováno 16. 11. 2006)

 

 

Mistr Jan Hus - Listy a projevy (další dopisy Jana Husa)
Kristův svědek Mistr Jan Hus (Jan B. Lášek o Husově živém odkazu)
Husité na koncilu v Basileji r. 1433 (F. Loubal o vývoji po Husově smrti)
Evangelium Esejských (zde začínají apokryfní evangelia)
Tomášovo evangelium (´Království je ve vás a vně vás´)
Evangelium o narození Panny Marie (další z apokryfních evangelií)
Evangelium Jakuba menšího (o Mariině životě)
Evangelium Marie z Magdaly (odkaz Ježíšovy společnice)
Petrovo evangelium (´Má sílo, tys mne opustila´)
Buddha a Kristus (přednáška R. Steinera)
Racek (R. D. Bach o odhalování naší duchovní dokonalosti)
Z říše světla a temnoty (pohádky a jejich esoterická hloubka)
Pestrost a pravda (Erazim Kohák o cestě za pravdou)
Jak dovedně užívat knih (J.A. Komenský promlouvá ve škole)
Mahábhárata (dávná historie předcházející Bhagavad-gítě)
Bhágavata (Bh. Thákur o esenci písem, v angličtině)
Jsem démon nebo vaišnava (o souboji dobra a zla v nás)
Džagannáth (hra z dávných dob o hledání Absolutního)
Tulasídéví (báje z Purán o Tulasí, královně rostlin)
Šrí Čaitanja v západním světě (setkání myšlenkových tradic)
Zpívejte a buďte štastní (Beatle G. Harrison o zpívání svatých jmen)
Jak je to vlastně v Bibli (reinkarnace, vegetariánství aj.)
Byl Ježíš v Indii? (polemiky o Ježíšových cestách)
Fenomén sebevražednosti (projevy v náboženstvích; od T. Pánkové)
Houpačka (básnická sbírka Václava Žďárského)
Górakšja (kuchařka s úvodem k vegetariánství)
Džagannáthova kuchařka (další vegetariánské recepty)