Novinky

 

 

 

ARCHÍV CITÁTŮ II

 

ARCHÍV CITÁTŮ III

 

CITÁTY IV - Slavní o Bohu

 

Články v rubrikách vybírejte přiložením myši na heslo VYBER SI ČLÁNEK (nahoře).

 

Všechny články z let 2000-2002 najdete ZDE

 


Vztah k nekřesťanským náboženstvím

Náboženský fanatismus je opakem nikoli ateismu, ale víry

Keltské inspirace

Dvůr Králové chce stavět největší solární elektrárnu

Bigotnost

Auta na vodu a elektřinu
Martin Buber - Život chasidů
Vaisnava Ecumenism in Germany
T. Špidlík - Vyčištění chrámu

Zdeněk Kratochvíl - Pramen poznání

Jagadananda - Ontological argument, symbolism

Setkání papeže s představiteli ostatních náboženství

Papež v USA: O zneužívání, pravdě, právech a svobodě

Papež: Hlavní musí být soucit a pozornost vůči obětem zneužívání

Fundamentalistický psychopat vyzývá k dobytí Evropy a Ameriky

Erazim Kohák - Kdo je Beránek Boží?

Andělé a démoni

Milan Balabán - Kazi, Teta a Libuše

Ztroskotals? Máš šanci - Anselm Grün, variace na blahoslavenství

Karel Kryl - Demokracie

Hans Küng - Malé dějiny katolické církve

Společenstvo prstenu v perspektivě víry

Východiska Ericha Fromma

Přínos religionistiky k otázce Boha

Věnováno K.H. Borovskému

 

2007

Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem

Čas nám daný

Bůh není původce zla (Jan Damašský)

Démanty Starého zákona - Ámos

The Tao of Krishna Consciousness

Tomášův návrat (Maria Valtorta)

Demlova Kronika

 

2006

Stařec před jeslemi (Jakub Deml)

Narození Světla Země z temnoty Svaté noci (R. Steiner)

Řeč náčelníka Seattla k prezidentu USA

J.A. Komenský - Jak dovedně užívat knih

Radostný katolík :-)

Pestrost a pravda (E. Kohák)

Ježíš se zjevuje apoštolům

Doctrinal Controversy and the Group Dynamic

Poušť uprostřed města II

Zbyl jen pocit viny

Ježíš se zjevuje učedníkům z Emauz (M. Valtorta)

The History of Indic Monotheism and Modern Chaitanya Vaishnavism

Bezkonkurenční narcis

Maria Valtorta - Ráno zmrtvýchvstání

Andělé se nevdávají (J. Konzal)

Světec

Poušť uprostřed města

Evangelizátor bez evangelia

T.G. Masaryk - Žena u Ježíše a Pavla

Svět věcí otce Theofila

C.S. Lewis - Kletby v žalmech

A message to Garcia

Bhavishya Purana - The prediction of demoniac Islam

Kálačakra - předpověď konfliktu svobody s islámem

B. Kuras - Islámský terorismus a povinnosti vlád

 

2005

Vánoční poselství šéfredaktora Churche

Jan Hus - Listy a projevy (M. Martinovi z Volyně)

Podivní žebráci (pohádky Z říše světla a temnoty)

A jít smrt přežít III - Houpačka

Vánoce

Učte nás plavat

Nejkrásnější nevěsta

Mystika absolutního Boha

Lenost a duchovní práce (Scott Peck)

A jít smrt přežít II

Skříňka s osudem

Vivisekce, Ratzinger a katolická církev

Přítelem podvodníka

Petrovo evangelium

Philosophy, Ritual, and Myth

Úsilí

L.N. Tolstoj - Mravní požadavky

Materialistická propaganda a meč rozlišování

Miluj sám sebe

Dobro... (Erazim Kohák)

Anděl, který za nás bojuje – Michael

Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu

Církev husitská a ´objektivita´ médií

Rabbi backs India's lost Jews

Každodenní cvičení (R. Steiner)

Proč se nemýt

Pravé důvody rezignace patriarchy Schwarze

The World Resolve to End Terrorism

Nesežereš bližního svého

Méně mluvit, více jednat

Hrad v nitru (Terezie z Avily)

Humanitarian Work and Krishna Consciousness

Slepé místo křesťanské tradice (E. Kohák)

Modlitba Siouxů

Myšlenka reinkarnace v kontextu tradičního křesťanství

Aramejský Otčenáš

Myth and reason. Prabhupadology

Buddha a Kristus (R. Steiner)

Kristův svědek Mistr Jan Hus

Reinkarnace ve světle křesťanského smýšlení

Masaryk a vegetariánství

Pes, hůl a súfí

Dopisy podle Terezie z Avily II

Religious Experience and Reason

Slova mystika Al-Halládže

Miluj svého bližního

Dopisy podle Terezie z Avily

Kořeny dogmatu neomylnosti

Teologie osvobození

Women, abuse, and its results

Jan Pavel II. - Nebojte se

Miluj Boha

Pokora jako odvaha k pravdě

Nejdřív se potřebuješ rozzlobit

Otázka náboženství

Vidění Henochovo

Velikonoční modlitba

Pravdivost života

Behold the Lamb of God

Husité na koncilu v Basileji r. 1433

Kumránské rukopisy

Bibličtí proroci jako investigativní novináři

Meditace a modlitby (R. Steiner)

Světový étos podle Parlamentu světových náboženství

Mistr Jan Hus nám píše přes staletí

Rúmí - Mystické ódy

Ježíšovo vysvědčení

Kurds and Vedic India

 

2004

Pár básní do ticha

A jít smrt přežít

Je tu advent

Vatikánské poselství k hinduistickému svátku Diwali

Rozhovor na pobřeží

Ekoteologie

Ancient carved faces found

Ekologie a křesťanství

Co se muslim dozvěděl o židovském svátku Yom Kippur

Sedmnáct způsobů, jak potlačit pravdu

Shell Beads Show Modern Human Behavior 75,000 Years Ago

Modlitba vojáka z Montecassina

Jak chápe islám ´mezináboženský dialog´

Most k NEsvobodě

Chvála automobilu (E. Kohák)

Jidiš pro radost - Goebbels a Talmud

Těhotenství a vejití do vlastního středu

O spřádání v modlitbě i ve škole

Strach ze sblížení

Bat-šeba, sex a Bůh

True Love

G. Orwell - Nemohou vám zabránit v radosti

Básně R. Steinera

Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen II

J. A. Komenský - Mravní přikázání

Sv. Bernard - Pokrytectví z ctižádostivosti

Top Ten Archeological Discoveries for Excavating Jesus

A. de Mello - Jeden učitel

Koncept karmy a buddhistická psychologie a etika

Nacházet Boha ve všem

At the Heart of World Monotheism

Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského

Modlitby rodičům a dětem

Devotional lyrics by George Harrison

Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet

O přátelství

Causa Slavíkovy ostrovy - stížnost k Evropské komisi

Jan Hus - O míru a zpupných vymahačích poklon

Cvičení v nepředpojatosti (R. Steiner)

Homeopatie konečně vysvětlena?

Big bangs spark row

D. Nitsch - Dva ať jsou jedno skrze lásku

J. A. Komenský - Ó Bože veliký

Co hmyzu nevoní

S. Kirkegaard - Hříšnice

Bh. Thakur - Non-Sectarian Vaisnava-Dharma

Prorok o lásce (Chalíl Džibrán)

Sebevraždy VI - sekty: Nebeská brána, závěr

Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)

Sebevraždy V - sekty: Davidiáni a Řád Chrámu slunce

S. Kirkegaard - Celník a farizeus

Ropák a Zelená perla roku 2003

Otčenáš - hlubší význam od R. Steinera

Divers find ruins of mythical city off India

Sebevraždy IV - sekty: Svatyně lidu

Christ is Risen

Sebevraždy III - a judaismus, křesťanství, islám

Vegetariánství a děti a těhotné ženy

Rozdej

Peredur (Purandara) a svatý grál

Sebevraždy II - hledisko filozofické, noogenní neuróza, euthanasie

Sv. Martin a Martanda, sv. Ondřej a Indra

Sebevraždy I.

Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha

Být oddán duši, a přitom neutíkat od světa

Očkování jako kriminální čin?

Tisíce katolických kněží propadly pedofilii

Energetické dráhy Země

Sv. František - Učiň mne nástrojem

The most stupid ways people killed themselves...

Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím

Cesta za Ježíšovým nenásilím II

Cesta za Ježíšovým nenásilím I

Bh. Thakur - To Love God (printed in 1871)

Křesťanské mantry a modlitby

Jak se stát mistry změny

A. de Mello - Sazeničky

Lion Man Oldest Statue

Metody potratů a návrh na zrušení zákona schvalujícího potraty

J. Škvorecký - Pulchra

Sex a náboženství

3 Magi and the Star of Bethlehem

 

2003

Eva Henychová - Vánoční

Pár slov o Vánocích

Nebezpečné ideály a sektářští diletanti

Robin Hood and Little John

Anthony de Mello - Meditace v povídkách

Význam našich jmen

Mahábhárata (ke stažení)

Ancient Egyptian Flight Technology

Vrať se na Zem a najdeš bránu i klíč

M. Scott Peck - People of the Lie

Autoritářská dynamika

Jak nahradit vejce II

Dny, kdy byl zbožštěn Ježíš?

Keltové - Zlatý věk země Bójů

Z Husových dopisů - Veškerému národu českému

Původ slov ´runy´ a ´čert´

Mokošin den - svátek matky Země

Overwhelmed - The history of the devotees´ removal

Slavíkovy ostrovy stále v ohrožení

Tajnou stezkou Paula Bruntona

Dániken: bůh Starého zákona nemá minimální vlastnosti Boha

Shelter in Czechia, Ray Cappo and Yoga

Zlomky z apokryfních spisů

Top Failures! :)

František z Assisi - Píseň bratra slunce

Discoveries in the Ancient Temple City of Ayodhya

O léčení na dálku

The Mystical Core of Organized Religion

Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen

Do you believe man descended from the apes?

Praha? Pragaja kupců prajágských

Vatikán nařídil utajovat sexuální zneužívání

Z Nag Hammádí Kodexu

Máme rádi zvířata?

E. Kohák - Kdo je cizí

Ohlédnutí za sektou Parsifala

Sdílení

Maricha And Other Shape-Shifting Demons

A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?

Bhaktivinod Thakur - From Moses to Mahaprabhu

Posvátné stromy

The Passionate State of Mind

Přesto - M. Tereza

Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

Vozáryho Déva a boj na cestě duše

Tak odešel Jan Hus

Who was Little John

Poselství

Co jíst místo masa

Přirozený rytmus duše

Women in Patriarchal Religion

Keltský horoskop

Náboženství na ústupu, víra na vzestupu

Ven z klece

Utrpení nemusí znamenat špatný minulý život

Nový zdroj energie

Christian vegetarians

Himalájské příběhy

Indigo children

O workholismu

Prabhupada´s responsibility in the Hare Krishna abusive cult (3rd Part)

Prabhupada´s responsibility in the Hare Krishna abusive cult (2nd Part)

Tajemství úspěchu

Prabhupada´s responsibility in the Hare Krishna abusive cult (1st Part)

Nadřazenost vede k ztrátě soucitu a svědomí

Duchovno na prahu 21. století

Po stopách Yettiho

Filosofové Keller a Kohák o USA - ´Je to výsměch demokracii...´

Archaeologists Begin Hunt for Rama´s Temple

How False Gurus in ISKCON Interpreted the Scriptures to Justify Abuse

Síla žen

Tajemství vlkodlaků

Pohled gnostiků

Interrupce

Tajemné Eldorádo nadosah

Jen aby (ne)byly po mně...

Encounters with angels

Egyptské poselství

Bohužel, mimo jiné i Haré Kršna

Einstein's Last Words: Found a World Youth Parliament and a Cosmic Religion

Má živá bytost ´právo´ žít?