Oblíbené odkazy


http://www.christnet.cz/magazin/default.asp - Novinky ze světa náboženství.

http://didactylos.bloguje.cz/ - Noční úvahy, vynikající stránky Didactylos o religionistice, rozbory písem, diskuse.

http://www.vecerninebe.estranky.cz/ - Výborné stránky Maríči o zneužívání lidí v náboženských organizacích a sektách.

http://www.mezinabozensky-dialog.wz.cz/ - Mezináboženský dialog, sdílení a diskuse.

http://www.david-zbiral.cz/Rozcestnik.htm - D. Zbíral, velké množství religionistických článků a odkazů, náboženství, psychologie, historie, literatura.

http://www.katolicka-dekadence.cz/ - Katolická dekadence aneb když duch oživuje, litera zabíjí. Filozofie, umění, křesťanství, psychika, osobnosti.

http://www.stampach.cz/ - Stránky Ivana O. Štampacha. Religionistika, filozofie, sjednocující spirituální principy, aktuální témata.

http://www.play.cz/novinky/bible-novy-zakon - Poslech Bible online.

http://www.tvnoe.cz/index.php?cmd=page&id=7 - TV Noe online.

http://www.etf.cuni.cz/cbs/index2.html - Centrum biblických studií, dokumenty ke stažení, odkazy.

http://gelenius.blogspot.com/ - Blog o teologii, rané církvi, osobnostech.

http://www.umlaufoviny.com/ - Filozofická a teologická zastavení, osobnosti.

http://www.konzerva.com/phprs/index.php - Recenze duchovních knih, osobnosti.

http://teologicketexty.cz/index.php - Archiv desítek teologických článků.

http://www.vira.cz - Úryvky z knížek o víře, rozhovory.

http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm - Elektronická Bible - 7 překladů: ekumenický, kralický, King James a další, s vyhledáváním veršů.

http://biblestudytools.net/ - 20 překladů Bible, hebrejský či řecký originál slovo od slova, komentáře, encyklopedie, slovníky, dokumenty k bibl. a círk. dějinám (angl.).

http://newadvent.org/ - Církevní otcové, NZ apokryfy, Akvinského Summa, encyklopedie, zprávy (angl.).

http://www.utm.edu/research/iep/ - Encyklopedie filozofie, slovník, texty, přehled dějin filozofie s odkazy k významným zástupcům (angl.).

http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Resources/Texts/otPseud.html - Biblické studie, apokryfy (angl.).

http://krestane.zide.info/ - Společnost křesťanů a židů, články Hellera, Balabána, Tillicha, Achaba aj.

http://www.krestanskarevue.cz/archiv.html - Křesťanská revue, články Trojana, Hoška, Balabána, Hejdánka a mnoha dalších.http://www.spirala.cz/tiki-view_articles.php - Infoserver pro svobodný rozvoj lidské osobnosti. Spiritualita, esoterika, filozofie, meditace, zdraví, ekologie aj.

http://www.jitrnizeme.cz/ - Jitřní země - léčivé rostliny, tantra, knihy ke stažení.

http://mystika.cz/ - Spisy různých náboženství, kutury a národy, mystická místa, přednášky, články.

http://doxa.wz.cz/index.htm/ - Mnohá filozofická díla.

http://knihazdarma2.ic.cz/ - Desítky filozofických a duchovních knih online.


www.vaisnava.cz - Oddaní Kršny mimo oficiální organizaci, fotoseriály z Indie, vaišnavská filozofie a MP3 hudba, slide show, vege recepty.

http://www.krsna.wz.cz a www.sweb.cz/facts - Petice oddaných Kršny proti zkorumpovaným lídrům organizace ISKCON, na 2. linku fakta doložená v MP3.

http://surrealist.org/links/harekrishna.html#6 - Rozcestník vaišnavských odkazů (angl.).

http://culticstudiesreview.org/csr_idx/idx_report_group.htm/ - Zneužívání lidí v ISKCONU (angl.).

http://www.gaudiya-repercussions.com/ - Diskuse bývalých členů ISKCONU (angl.)

www.chakra.org - Klady a problémy Haré Kršna (angl.)

http://www.gaudiyadiscussions.com/ - Diskuse o vaišnavismu a náboženství obecně, proměny, problémy a možnosti. (angl.)

http://www.gaudiya.com/index.php?topic=introduction - Vaišnavismus: historie, praxe, literatura, teologie, zdroje, eseje, vývoj a směřování, nové pohledy.

http://jagadanandadas.blogspot.com/ - Blog: vaišnavismus, jeho historie a aplikace v západním světě, konstruktivní kritika, vývoj, víra, rozlišování v písmech.(angl.)

www.saragrahi.org - Články z okruhu duchovního růstu, vaišnavismu, psychologie, destruktivní dynamiky v organizacích, kritika sektářství. (angl.)

http://www.hknet.org.nz/BhaktiAnandaGoswami.html - Vaišnavismus a křesťanství, Boží jména. (angl.)

http://holynamealliance.com/index.html - Bhaktiánanda Gosvámí, Boží jména v náboženských tradicích světa (angl.).

http://www.srimadbhagavatam.org/treasury/links.html - Vaišnavské spisy, audio (angl.).

http://bvml.org/SBTP/index.htm/ - Spisy Bhaktivinoda Thákura, vaišnavského "obrozence" (angl.).


http://sanskritdocuments.org/doc_1_index.html/ - Védy, Upanišady, Mahábhárata, Rámajana, Purány a další knihy (angl.).

http://rationalvedanta.net/ - Východní a západní filozofové (angl.).

http://www.sacred-texts.com/ - Velké množství posvátných textů a spisů všech náboženství (angl.).

http://beliefnet.com - Význačný duchovní server, nabídka posílání citátů a veršů z písem emailem (angl.).

www.religioustolerance.org - Velké množství informací o nejrůznějších náboženstvích, hnutích a sektách, odkazy (angl.).

http://virtualreligion.net/vri/ - Obsáhlý rozcestník odkazů na stránky jednotlivých náboženství, religionistická témata (angl.).

http://www.webcom.com/~gnosis/ - Gnostický archiv, křesťanské apokryfy, texty liturgické i z Kumránu a Nag Hammádí (angl.).


http://animalrights.webz.cz/ - Náboženství a zvířata, články o soucitu se zvířaty v různých náboženstvích.

http://www.all-creatures.org/cva/famousveg.htm - Vegetariánští církevní otcové a další osobnosti.

http://www.vegetarian.cz - Server o vegetariánství, články, informace, recepty.

www.csvv.cz - Stránky společnosti pro výživu a vegetariánství.

http://www.ideon.cz/veg/ - Další stránky o vegetariánství, úryvky z knih, fórum, galerie, recepty.